Деница Николова председателства 16-тото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР

0

Днес в учебната база на Националната спортна академия (ул. „Гургулят“ 1 в София) ще се проведе 16-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. То ще бъде председателствано от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Деница Николова.

По време на заседанието представители на Европейската комисия и членовете на Комитета за наблюдение ще се запознаят на място с постигнатите резултати от обекта, който бе успешно обновен и модернизиран с финансиране по ОПРР.

Пред участниците ще бъде представена информация относно актуалното състояние на ОПРР 2014-2020 и подготовката на „Оперативна програма за развитие на регионите“ 2021-2027. Те ще бъдат запознати с напредъка в изпълнението на проекти чрез финансови инструменти по ОПРР 2014-2020 г., както и с годишния план за действие за 2020 г.

Членовете на комитета ще обсъдят методология и критерии за подбор на операции по процедури: „Спорт в училище“, „Регионална здравна инфраструктура – 2“ и „Пътна безопасност“. С решение на комитета от м.г. близо 110 млн. лв. се осигуряват за финансиране на проекти за здравеопазване, енергийна ефективност, образование и ремонт на пътища. Ресурс ще бъде предоставен за купуване на медицински хеликоптер и осигуряване на необходимата инфраструктура за неговото използване, подобряване на свързаността с европейската TEN-T пътна мрежа и внедряване на интелигентни системи. Чрез средствата ще бъде подпомогнато осигуряването на високо равнище на безопасност и сигурност на пътната инфраструктура. Финансиране ще бъде насочено и за подобряване на регионалната образователна инфраструктура чрез покупка на спортно оборудване в средните училища.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си