Навигатор Home » Региони » Дворът на ОУ „Братя Миладинови” в Бургас се превърна в модерна спортна зона

Дворът на ОУ „Братя Миладинови” в Бургас се превърна в модерна спортна зона 

14-U4-6te_sportna-zona-2

Ирина ГЕНОВА

Пет спортни площадки, покрити със специални настилки и оборудвани с модерни уреди, изградиха в двора на ОУ „Братя Миладинови” в Бургас.

Като първи етап община Бургас ремонтира със собствени средства площада пред централния вход на училището преди две години. Тази година, със средства по проекта „Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас- І етап”, процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас”, ОП „Региони в растеж 2014-2020”, са изпълнени втори и трети етап.

Преустроени са всички спортни площадки и са изпълнени нови настилки в западната и северозападната част на двора, монтирани са спортни съоръжения, реконструирани са оградата и съществуващите входове.

Обособен е нов вход от север, изградена е поливна система и локално осветление, площадка за обучение по безопасност на движението.

14-U4-6te_sportna-zona-1В двора на училището са обособени две площадки за баскетбол; комбинирана площадка футбол/хандбал, две площадки за волейбол; площадка за минифутбол; лекоатлетическа писта за бягане, дълга 80 м, с три коридора; площадка за фитнес на специализирана настилка.

С изпълнение на дейностите по обновяване и реконструкция на училищния двор на ОУ „Братя Миладинови” са създадени съвременни условия за провеждане на задължителната подготовка по физическо възпитание и спорт на открито за 1270 ученици.

Добавете коментар