Навигатор Home » Новини » Две компании продължават състезанието за изграждане на тол системата

Две компании продължават състезанието за изграждане на тол системата 

2-tol

Отвориха ценовите оферти на участниците в обществената поръчка за изграждането на тол системата. Двама участници – „Капш трафик солюшънс и консорциумът „Тол България“, са допуснатите до финалната фаза на търга след оценяването на техническите оферти.

Австрийската Капш предлага да изгради системата срещу близо 150 млн. лв. Комисията даде техническа оценка от 100 точки на предложението. Оценката му за функционалност и експлоатационни качества на системата, реализация на хардуерна система е 10 точки, за плана за изпълнение и управление на риска 10 точки, за качество при изпълнение на поръчката 10 точки.

Консорциумът Тол България е оценил по-скъпо изграждането на тол системата – 193,5 млн. лв. Техническата оценка, която е получил, е по-ниска. Има оценка за функционалност и експлоатационни качества на системата, реализация на хардуерна система от 5 точки, за плана за изпълнение и управление на риска оценката е 5 точки, а за качество при изпълнение на поръчката 10 точки.

Очаква се в най-кратък срок комисията да обяви победителя за изпълнение на обществената поръчка. Периодът за реализацията на системата е 19 месеца. Изграждането на тол системата ще бъде за сметка на избрания изпълнител. След успешното й внедряване фирмата ще си възвърне инвестираните средства от събраните приходи.

Тол системата ще бъде на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т и на база време за леките автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т, които се движат с електронна винетка.

Добавете коментар