Навигатор Home » Интервю » Генчо Генчев, кмет на община Свищов: Стартираме дейностите по обновяване на публичните сгради в Свищов

Генчо Генчев, кмет на община Свищов: Стартираме дейностите по обновяване на публичните сгради в Свищов 

Генчо Генчев е роден през 1980 г. в Свищов. През 1999 г. завършва Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов” в Ловеч, където се дипломира като ветеринарен техник. Получава бакалавърска степен „Бизнес администрация”, а през 2015 г. завършва магистратура „Стопанско управление” в ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград. От 2001 г. работи като инспектор търговска дейност и храни в Дирекция „Ветеринарно-санитарен контрол“, Свищов. От 2007 до 2015 г. управлява кметство Царевец. На 01.11.2015 г. е избран за кмет на община Свищов.

Предстои да направим и реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на града

Разговаря

Лилия ЛОЗАНОВА

– Г-н Генчев, каква е равносметката от работата през изминалата 2016 година?

– Щастлив съм, че за 2016 г. нашата община реализира над 80% от класираните проекти, като някои са в процес на изпълнение. Истината е, че в момента подхождаме с притеснение към всеки проект. Виждате каква е ситуацията – спрени програми, бавят се средства. За тези, за които имаме договори, се страхуваме да не се опорочи реализацията им. В тази обстановка общините в България се оказаха най-близо до хората и са в готовност да посрещнат всякакви предизвикателства. Няма приоритетни сфери за крайдунавската община, а приоритет е всичко, което може да е в полза и да подобри живота на неговите граждани. Изпълнените образователни проекти са за над 1,2 млн. лв. през м. г. Проектът „Толерантни и единни заедно и във всичко“ беше реализиран в партньорство с ЦДГ „Зорница“, с. Ореш, и Фондация „Екип“. Той е на стойност 305 486 лв. и цели повишаване на мотивацията и интереса на децата от етническите малцинства към участие в образователния процес. Проектът „Да успеем всички заедно” обхваща две училища в общината и е на стойност 763 000 лв. Включени са разностранни дейности като зелени училища, повишаване на квалификацията на персонала, въвеждане на иновации в образователната практика и др.

– В каква насока работи община Свищов за облагородяване на градската среда?

– През ноември 2016 г., във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов”, МРРБ отпусна 5 040 204,64 лв. за реализирането на проектно предложение „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов”. Проектното предложение предвижда дейности за подобряване и реновиране на градската среда на територията на зона за въздействие с преобладаващ социален характер в града – ул. „Черни връх“ (ж.к. „Младост“) и парк „Радост”. Проектът за ул. „Черни връх” обхваща междублокови пространства с обща площ от 53 990 кв. м, обвързани в единна система чрез реконструкция на улична мрежа с площ 28 005 кв. м и обособени в четири подобекта. За изпълнение на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие” общината получава безвъзмездна помощ в размер на близо 17 млн. лв. Включени са дейности за подобряване на градската среда, енергийноефективни мерки в административни и образователни институции, както и качеството на обитаване на сградите. Над 10 млн. лв. ще бъдат инвестирани в различни инфраструктурни проекти в Свищов през 2017 г. Те са осигурени чрез програма „Региони в растеж“, като това е част от публичната инвестиционна програма на общината. Проведени са обществени поръчки при ясни правила за над 10 млн. лв., очаква се строителните дейности да стартират през май. Близо 2,4 млн. лв. са предвидени за обновяване и развитие на образователната инфраструктура и адаптирането й към съвременните потребности. Финансирането е за ЦДГ №3 „Радост“, ЦДГ №1 „Васил Левски“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Овча могила.

През тази година ще стартират и дейностите по обновяване на публичните сгради. Ще се извърши саниране на административните сгради на общината, на Дирекция „Финансови дейности” и на Дирекция „Култура и културно наследство. Средствата са по ОП „Региони в растеж”.

– Какви инвестиции са планирани за публичната инфраструктура в малките населени места?

– В началото на годината е одобрено отпускането на целева помощ от Министерството на регионалното развитие в размер на 500 000 лв. С тези средства ще бъде извършена реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на Свищов. Очаквам около 80% от дейностите по този проект да приключат още тази година, въпреки че срокът е две години. Предстои реализацията и на други проекти от публичната инвестиционна програма на общината, но те ще стартират през 2018 г. Три читалища в селата Вардим, Царевец и Ореш ще бъдат ремонтирани. Предвиждаме и изграждането на социални жилища на 6 етажа, всяко от които с около 25 апартамента.

– Какво е състоянието на местната болница, какви са нейните задължения и перспективи?

– През лятото на т.г. се очаква да заработи с пълен капацитет отделението за рехабилитация и водолечение към свищовската болница. Ще бъде доставена минерална вода от извор, който се намира на няколко километра от крайдунавския град, което се случва след 20-годишно прекъсване. Ако всичко по процедурите с подготовката на отделението върви по план, през юни водолечението ще бъдат възстановено. Наскоро общината получи от екоминистерството документите за узаконяването на трите извора. От тях реално действащ е един, а останалите два са пресъхнали. Първоначално минералната вода, която излиза с температура от 40 градуса, ще бъде доставяна с цистерна. Официалното узаконяване даде нов старт на идеята за ремонтни дейности в отделението по водолечение. В него ще бъдат вложени близо 50 000 лв., като половината от средствата са заделени от общината, а останалата част са обещани от спонсор. Осигурената сума е за ремонтни дейности, предвижда се модернизация на помещенията, на басейна и ваната. Възстановяването на водолечението ще донесе ползи не само на пациентите, а и на самото лечебно заведение. Ще има по-голям интерес към болницата заради предлаганите процедури. От друга страна, ще се даде възможност за получаване на средства по допълнителни клинични пътеки. Надявам се да успеем в бъдеще минералната вода да бъде транспортирана до града, за да може да бъде оползотворявана за здравето на хората. По проект за около 3 млн. лв. в лечебното заведение ще бъде доставен и високопроходим и оборудван реанимобил, тип C. Екипът ще може да извършва операции и манипулации в самата линейка при необходимост.

Предстои стартиране на процедура и за подобряване на условията в болницата на стойност около 300 хил. лв. към МТСП. Ще бъдат ремонтирани работните помещения в стационара и ще се достави допълнително оборудване. По линия на Трансграничното сътрудничество с Румъния, в рамките на проекта Interreg, МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ – Свищов ще се снабди и с високотехнологичен скенер. Проект към Националния Екодоверителен фонд пък предвижда цялостна енергийна ефективност и подмяна на паровата инсталация.

– Г-н Генчев, тази година Свищов отбелязва 140 години от освобождението си. Какви събития сте предвидили в юбилейната програма?

– В историческото развитие на град Свищов датата 27 юни 1877 г. е дата свещена, белязала освобождението на града. От местността Текир дере преди 140 години започва освободителният поход на русите, който ще доведе изгрева на свободата. Именно тук руската дунавска армия под ръководството на генерал-майор Драгомиров извършва един от най-успешните десанти във военната история на света. Градът на първото светско училище, на първото читалище, на плеядата от бележити и светли личности – просветители, революционери, общественици, остава в историята на страната ни като първия освободен град след пет века на чуждо политическо и духовно господство. Тази война, която присъства в летописа на българската история под името Освободителна, заема своето достойно място в свищовския исторически календар, защото именно от Свищов се поставя началото на българската свобода. През 2017 г. градът ще отбележи няколко годишнини – 140 години от освобождението си; 140 години – първо градско управление; 110 години от създаването на Военноисторическия музей „Главна квартира на руската дунавска армия – 1877 г.“, който по време на войната е бил главна квартира на руската армия и там е пребивавал император Александър ІІ; 40 години от създаването на музей „Преминаване на руските войски – 1877 г.“ в местността Паметниците. През тази година се навършват и 150 години от освещаването на църквата „Св. Троица“, която е един от символите на град Свищов, архитектурен паметник на културата от Българското възраждане, дело на майстор Колю Фичето, а камбаните са подарък от руския император Александър II. В тържествената програма община Свищов предвижда разнообразни прояви. Планираме мащабна историческа възстановка на събитията от 26 срещу 27 юни 1877 г. „Форсирането на река Дунав и освобождението на Свищов“ в местността Паметниците с участието на доброволци от цяла България и под ръководството на Национален клуб „Традиция“. Предвидили сме разнообразни събития, сред които церемония спектакъл на Националната гвардейска част, концерт „140 години свободен Свищов“ на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили на Република България. В рамките на програмата сме включили още документална изложба с експонати от Руско-турската война 1877-1878 г., конференция, посветена на десанта на река Дунав и освобождението на Свищов, организирана от Военната академия „Георги С. Раковски“, преглед на любителското художествено творчество в Сухопътни войски с участието на състави от военните формирования от цялата страна. Ще има и концерт на първия български хор „Янко Мустаков“ и приятели в църквата „Св. Троица“. Празникът ще завърши с тържествена заря-проверка по повод юбилея. Каним всички българи да станат част от тържествата, посветени на освобождението на града! Нека заедно да дадем пример за човешка и национална признателност, почит и уважение към народите, чиито синове са се борили за нашата свобода!

Добавете коментар