В Плевен обсъждат програмата за качеството на въздуха до 2025 г.

0

Обществено обсъждане на програмата за качеството на въздуха в Плевен за периода 2021-2025 година ще се проведе в Заседателната зала на общината. Поканата е отправена към всички институции и заинтересовани граждани. Програмата включва описание на характера и произхода на замърсяването. Направен е анализ на сегашната ситуация на замърсяването на въздуха.

Експерти ще представят публично целите и приложимите мерки, които трябва да доведат до намаляване на емисиите.

Конкретизирани са сроковете за прилагането на мерките, възможните финансови източници и отговорните институции.

Предвидените мерки са разделени на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни и са предвидени предимно за сектори, които са по-значими източници на емисии в атмосферния въздух като автомобилен транспорт и битово отопление.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си