Една от детските площадки в Павликени, изградени по проект „Красива България“

Лилия ЦВЕТАНОВА

Изграждането на три детски площадки със съоръжения за игра и ремонт на двора на ДГ „Осми март” предвижда община Павликени по проект „Красива България“.

Общата стойност е 108 277 лв., от които националната програма безвъзмездно финансира 49 266 лв.

Разработеният инвестиционен проект включва демонтаж на старите съоръжения, премахване на съществуващите пясъчници и кътове за деца, както и отстраняване на старите тротоарни плочки. В северната и западната част на двора ще се изградят три еднакви по размер правоъгълни площадки. Алейната мрежа ще се изпълни от вибропресовани бетонови павета. Една от площадките е предназначена за деца до три години, а останалите – за групи малчугани от три до шест години. Към две от площадките се предвиждат пясъчници. В северозападната част на двора е планирано изграждането на детска къщичка за почивка. Отделните зони за игра ще бъдат тематично разработени при поръчката на съоръженията. Община Павликени получава финансирането по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” на проект „Красива България”, кампания 2018 г. По същата програма през 2016 г. бяха изградени площадките за игра в ДГ „Слънце“. Година по-късно нов облик получи и дворът на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си