В Благоевград започна строителството на Посетителски информационен център на НП „Рила“

0
Николай АНТОНОВ

С първа копка директорът на Дирекцията на Национален парк (НП) „Рила“ Красимир Андонов постави началото на изграждането на Посетителски информационен център (ПИЦ) на парка в Благоевград. Центърът, достъпен за хора със специфични нужди и в неравностойно положение, ще отвори след време врати на място, предвидено да обхване голяма част от основния туристопоток на Благоевград – в старинния квартал „Вароша“. Местоположението му е стратегическо и е изходна точка към защитената територия, отбелязаха от парковата дирекция.

Изграждането на ПИЦ – Благоевград се реализира по проекта „Засилване на капацитета на защитени зони чрез иновативна методология за устойчивост“ с акроним: BIO2CARE, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020”. Партньори от гръцка страна са Тракийски университет „Демокрит“, Департамент по производствени и инженерни науки, Република Гърция, община Нестос, Центърът за изследване на влажните/биотопни зони в Гърция, Националната конфедерация на хората със специфични нужди. Български партньори са Регионалната инспекция по околна среда и водите в Благоевград, дирекцията на Национален парк „Рила“ в Благоевград, Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Пиринският туристически форум.

Договорът за субсидия е с европейско финансиране 85% и 15% национално съфинансиране, като общата стойност на проекта е 1 093 111,60 евро. Цената на проекта за ДНП Рила е 201 611,50 евро (или 394 311,77 лв. с ДДС, от които 335 164,99 лв. са от програмата Европейски фонд за регионално развитие и 59 146,78 лв. национално съфинансиране от МРРБ).

Основната функция на Посетителския информационен център е да информира за природните ценности на Националния парк (флора, фауна, гори, природни забележителности) и да дава информация за туристическите маршрути, местата за отдих и правилата за поведение в защитената територия, информираха от дирекцията на парка. Дейностите ще се извършват от експерти по интерпретация и екологично образование, по биоразнообразие, туризъм и географски информационни системи.

На първо ниво в сградата ще се обособи зала с капацитет около 40 места за провеждане на интерпретативни и образователни програми за презентации, филмови прожекции и мултимедийни продукти. Залата ще се използва от посетители с намалена подвижност, със специфични потребности, както и от представители на заинтересованите страни – туристи, деца, ученици, студенти, партньори. За хората с намалено зрение ще има брайлови книги, специални беседи и обучения и експозиции, представящи по иновативен начин защитената територия „Национален парк Рила“ и защитената зона „Рила“.

На второ ниво се предвиждат четири работни места за служители на парковата дирекция, изпълняващи предвидените приоритетни дейности, заложени в проекта, и в последващото им устойчиво управление.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си