Проф. д-р Димо Зафиров е роден през 1950 година в гр. Сливен. Завършва Техническия университет в София през 1974 г. Специалист е по безпилотни авиационни системи и управление на проекти. Разработва продукти за отбранителната индустрия и притежава патенти за летателни апарати и индустриални разработки. Работил е в Научно-изследователския технологичен институт в Казанлък, както и в „Авиотехника“ – Пловдив (предприятие за производство на въздухоплавателни и космически превозни средства и техните двигатели). Бил е републикански шампион по авиомоделизъм и безмоторно летене. Преподавател е в Техническия университет – филиал Пловдив и професор в Института за космически изследвания и технологии към БАН. Той е част от екипа, който разработва правилата и регулациите за използване на дроновете в България. Участва и в демонстрационнния проект на EIP-SCC-UAM (Инициатива за градска авиационна мобилност на Европейските партньорства за иновации за интелигентни градове и общности. Автор е на голям брой статии и патенти, ръководи множество проекти за нови продукти.

Проф. д-р Димо Зафиров, Институт за космически изследвания и технологии към БАН:

При този вид транспорт ще се развие и процес на субурбанизация, който ще позволи да се живее близо до природата

Разговаря
Виолета ВЛАСТАНОВА

– Проф. Зафиров, с манифест преди дни Пловдив се присъедини към Инициативата за градска авиационна мобилност. Бихте ли ни разказали малко повече за този интересен проект „Интелигентна мобилност в интелигентни градове: Пешком. Бягайки. Шофирайки. Летейки“?
– В момента в Европейския съюз повече от 60% от населението живее в градовете. Очаква се в следващите години този процент да нарасне над 80. Концентрирането на населението в градовете създава сериозни проблеми. Това е причина да се стартира инициатива за интелигентни градове, които да осигуряват отлично качество на живота на гражданите си. Част от тази инициатива е и ключовото предизвикателство в момента да се осигури ефикасна и ефективна мобилност в градските зони, в които задръстванията струват повече от 100 милиарда евро на година в ЕС и се очаква да достигнат до 300 милиарда евро годишно до 2030 г. Очакванията от гражданите са при градския транспорт да се осигурява неговата екологичност, устойчивост, надеждност, достъпност и ефективност. Използването на традиционните средства за предвижване в градовете: пешком, с колела, с мотопеди, както и автомобилите и публичният транспорт не успяват да решат съществуващите проблеми. Нови възможности ще предостави използването на летящи превозни средства и това е причина да се стартира инициативата „Градска Авиационна Мобилност“ (ГАМ), като елемент от интелигентната мобилност в интелигентните градове на Европейския съюз. Тя предвижда в дългосрочен план да се използват безпилотни въздушни аеротаксита за превози на товари и хора в градските региони. Реализирането й изисква решаването на сериозни организационни, финансови и технически проблеми, затова се създава общност на градовете, които желаят да се включат в нея. Пловдив е пети град в Европа след Женева, Хамбург, Инголщат и Гент, който подписа манифест за намерение да реализира ГАМ.
– Като отправна точка обръщате внимание на въвеждането на иновативна транспортна система за стоки в Пловдив и региона, включително и пространството на „Тракия икономическа зона“. Защо точно това място?
– Кандидатурата на Пловдив беше високо оценена като особено подходяща. Бурното развитие на „Тракия икономическа зона“ (ТИЗ) изисква все по-голям брой специалисти за фирмите в нея, като в същото време за техния транспорт се използват изключително лични автомобили. Това създава задръствания и екологични проблеми. В момента ТИЗ е един от най-големите икономически проекти в България. Тя включва шест големи индустриални зони в района на Пловдив с обща площ от 10,700,000 кв.м. Повече от 140 български и мултинационални компании работят в ТИЗ, които наемат на работа над 30 000 души. От 1995 г. до сега ТИЗ е привлякла над 1,5 милиарда евро инвестиции в основен капитал. Реализирането на ГАМ ще позволи интегрирането на ресурсите в градските и селските райони на региона, като се осигури 45 минутна транспортна достъпност в радиус от 75 километра.
– Ако въздушната мобилност стане реалност, какви ще са ползите за градовете?
– Най-общо ще се повиши качеството на живот в региона. ГАМ ще позволи и повишаването на безопасността на пътуванията, сигурността в региона, осигуряването на минимално време за спешна медицинска помощ. При този транспорт ще се избегнат задръстванията и времето за транспортиране на стоки и хора, както и ще се развие процес на субурбанизация, който ще позволи да се живее близо до природата и работата в развити индустриални зони.

– Как ще се обслужва този вид транспорт и не се ли налага разработването на напълно нова транспортна стратегия с изграждане на нова инфраструктура, сгради и т.н.?
– ГАМ ще използва безпилотни превозни средства тип такси, които ще са на разположение 24 часа в денонощието. Използването им ще бъде по-евтино от сегашните собствени автомобили. Сега например не навсякъде в Пловдив са възможни големи разширения на съществуващите пътища. Градската въздушна мобилност ще осигури устойчиво решение чрез въвеждане на персонални летателни апарати за вертикално излитане и кацане и замяна на необходимостта от автомобили – за регионалния транспорт на гражданите, в това число и на служителите. Да, при разработване на плановете за устойчива градска мобилност ще трябва да се включи и ГАМ, като се планира изграждането на подходяща инфраструктура и изисквания към сградите. Те трябва да бъдат адаптирани за излитане и кацане.
– Всичко звучи прекрасно, но как ще се намерят средства за реализация на системата и не е ли това прекалено скъпо удоволствие?
– Разработените бизнес модели доказват, че необходимите средства ще са малка част от средствата, които ще бъдат необходими за изграждането на нови и поддържането на съществуващите пътища, паркинги, гаражи и светофари. Тези средства ще се осигурят чрез публично-частно партньорство, като преобладаващата част ще бъдат от частни източници.
– Къде сте представяли досега този проект и как се възприема той?
– Инициативата ГАН е представяна на големи форуми в Западна Европа и за първи път в Източна Европа на форума на организацията за интелигентните градове, наскоро в София, в рамките на българското европредседателство. В Пловдив манифеста за ГАМ беше представен и одобрен от общинския съвет преди десетина дни.
– Какво предвижда по-нататъшното развитие на проекта?
– По-нататъшното развитие на проекта ще обедини усилията на заинтересовани организации и фирми за реализиране на концепцията за ГАМ-Пловдив и ще предложи нови възможности за устойчиво развитие на мобилността в града и региона, в полза на неговите граждани и регионално базираните компании. Реализирането на ГАМ е с висока степен на интердисиплинарност и сложност, поради което се предвижда, че това може да стане възможно след 2030 година. Но в този момент ще трябва да се започне с градското планиране, демонстрационни проекти и приложни изследвания.
– През 2010 година изобретихте летящ робот за наблюдение и засичане на чуждо присъствие, за разбиване на градоносни облаци, за засичане на промишлени или ядрени замърсявания. 8 години по-късно каква е съдбата на този безпилотен самолет?
– Надграждаме нещата – тази година беше издаден патент и за вертикално излитащ и кацащ самолет, който може да бъде използван в градския въздушен транспорт.
– Смятате ли, че наистина бъдещето принадлежи на безпилотните машини и роботи и колко време ни дели от тази нова ера?
– Да, считам, че бъдещето принадлежи на симбиозата между хората и роботите и ако възникнат проблеми, причината за тях ще бъдат хората. Използването на машини и компютри създаде нови по-интелигентни професии и работни места и ликвидира опасни и неприятни дейности, изпълнявани от хора. И сега използваме огромен брой роботи, но новата ера ще настъпи когато роботите започнат да се самопроизвеждат и повечето от сегашното поколение ще бъдат свидетели на нея.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си