Всеки трети предприемач у нас очаква 2018 година да бъде по-добра от предишната. 27% обаче прогнозират влошаване на икономическата среда. Това сочи проучване на Българската стопанска камара, направено наскоро. В него са участвали 790 собственици и управители на предприятия. 62% от тях са от секторите услуги, строителство, търговия, преработване, добивна промишленост, селско стопанство. Болшинството от анкетираните не очакват промяна. Преобладаващата част искат въвеждането на е-подпис в личните документи, определяне на минималната работна заплата по ясна методика, а не по административен път. 63% не одобряват намаляването на плащанията в брой, както и увеличаването на осигурителните вноски.

67% от анкетираните не са участвали в търгове и конкурси за обществени поръчки. Останалите смятат, че при тях има необективно оценяване, тенденциозни условия в полза на един кандидат (80,8%), необосновано обжалване, което забавя изпълнението, забавени разплащания от страна на възложителя, подмяна на подизпълнителите.

Участниците в анкетата признават за дефицит на работна ръка. 41 процента пък са спокойни за своя бизнес. Те ще имат увеличение на производството, ще разработват нови продукти, ще търсят нови пазари. Готови са да вложат пари за обучението на персонала и увеличаването на работната заплата, но на базата на по-високи умения и компетентност.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си