ГЛАСУВАНО

След ремонта на емблематичния булевард „Богориди“ в Бургас, общината продължава работа в посока запазване на автентичната архитектурна визия на стария град. Местният парламент одобри идеята да бъде върнат предишния облик на занемарените фасади по емблематичната улица.
Общинските съветници одобриха предложението на кмета Димитър Николов администрацията да изготви проекти за изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности по старите сгради, попадащи в ансамбъл на градска недвижима културна ценност по пешеходна зона „Алеко Богориди“ и по туристическия маршрут от Храм „Св. Св. Кирил и Методий“ през бул. „Алеко Богориди“ – Приморски парк – Морско казино и Моста. По посочения маршрут преминават хиляди туристи и гости на града, но не всички сгради, оформящи уличния облик, са реконструирани. Част от тях са в лошо състояние, не се поддържат от собствениците им, в резултат на което има нарушени и паднали мазилки, парапети и корнизи. Освен, че нарушават общото възприятие и не се вписват в ансамбъла на градската среда, занемареното им физическо състояние носи опасност от падащи мазилки и други фасадни елементи, което застрашава живота и здравето на преминаващите в непосредствена близост до тях. Общинска администрация постоянно и регулярно извършва проверки и дава предписания на собствениците за поддържане и възстановяване на сградите – единични и групови паметници на културата в тази зона на града, но за съжаление голяма част от тях не са ги изпълнили. Причината повечето от сградите да са в лошо състояние е възникналата през годините съсобственост. Част от собствениците на имотите са извън страната, което затруднява и прави невъзможно извършването на необходимите действия по направените предписания.

19-Burgas.2След огледите общината е констатирала, че повечето сгради се нуждаят само от ремонт по фасади, за което не се изисква издаване на разрешение за строеж, но се изисква изготвяне на архитектурен проект с обяснителна записка и количествено-стойностна сметка, които подлежат на съгласуване с Министерството на културата. Проектите ще посочат необходимите за извършване ремонтни работи и времето, за което те да бъдат изпълнени. Въз основа на предварителните проучвания, изготвената от община Бургас документация, ше бъде съгласуване с Министерство на културата и предоставена на собствениците с конкретни указания и срокове за изпълнение. Ако и това не помогне, администрацията ще ремонтира сградите поетапно, а вложените средства ще бъдат претендирани за възстановяване от собствениците на реконструираните сгради. В краен случай ще се търси начин изразходените суми принудително да бъдат събрани от собствениците по съдебен ред.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си