Навигатор Home » Екология » Враца и Мездра с общ проект за отпадъците

Враца и Мездра с общ проект за отпадъците 

11-otpaduzi

Поли ВАСИЛЕВА

Враца и Мездра разработиха общ проект за компостиране на битови отпадъци, съобщиха от общината във Враца. Очаква се одобрение за финансиране от Оперативна програма „Околна среда” по процедурата „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събиране и биоразградими отпадъци”. Целта на проекта е да се намали количеството на депонираните на общото депо битови отпадъци чрез разделно събиране и рециклиране.

Проектът предвижда обемът на депонираната смет да се намали с 20 000 тона, а до 2023 г. – със 105 000 т. Това ще удължи живота на депото за твърди битови отпадъци.

Двете общини се надяват да получат одобрение и да започнат изпълнението на проекта. Съгласно програмата за тази цел са отпуснати 50 млн. лв. общо за 39 общини в страната.

Добавете коментар