Водещи експерти в журито на “Real Estate Invesment 2019”

0

“Real Estate Invesment 2019” е първият конкурс за инвестиции в нови жилищни комплекси в Пловдив.

Той има за цел да отличи предприемачите в строителния бранш, да покаже резултата от техния професионален труд и приноса им за една по-качествена обществена среда и стандарт на живот.

Ползата от инвестиция в имот, бонусите, които дава съответния жилищен комплекс, както и цялостната перспектива за развитие на микрорайона са въпросите, които вълнуват всеки купувач. Това са и основните критерии, по които компетентно жури ще определи най-добрите в бранша. Съставът на журито е гаранция за високото ниво на съревнованието. Ето и експертите, които ще оценяват номинираните проекти.

СВЕТОЗАР ГЛЕДАЧЕВ
финансов анализатор

Светозар Гледачев е роден на 24 февруари 1963 г. в Пловдив. Завършва Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ в града, после ВИИ „Карл Маркс“ – София (сега УНСС). Става асистент и доктор на БАН. Специализира и се квалифицира в University or Delaware и Bank of America. Работи като университетски преподавател, директор на банка, два холдинга и няколко предприятия. Консултант и финансист. Има редица публикации във финансовите секции на печатни и електронни медии. Автор е на книгите “Хроники от една държава на кръстопът“, „Добър ден, нещастнико!“ и „Не си отивай, щастливецо!“.За тях критиката признава, че не са икономика, философия или социология в чист вид, а са всичко това, взето заедно.

Д-р арх. ЗДРАВКО ГЕНЧЕВ
експерт „Енергийна ефективност“

Д-р арх. Здравко Генчев завършва архитектура в София и специализира жилищна политика, жилищна архитектура и енергийна ефективност последователно в Италия, Англия, Дания, САЩ и др. Ръководил е научноизследователски и проектантски колективи, бил е главен редактор на списание “Архитектура”, началник на управление “Жилищна политика” към Министерството на териториалното развитие и жилищната политика, генерален директор на Националния център по териториално развитие и жилищна политика. От 1993 г. ръководи Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. Част е от ръководството на Фонда за енергийна ефективност. Последователно е избиран за зам.-председател и председател на Ръководния комитет на проекта Енергийна ефективност 21 на Икономическата комисия на ООН за Европа, член на Управителния и Консултативния съвет на Европейския съвет за енергийно ефективна икономика. Той е пожизнен член на Американската асоциация на енергийните инженери. Съставител и водещ автор на „Десет книги за зелената архитектура”.

АННА ДИМИТРОВА
експерт „Недвижими имоти“

Анна Димитрова е завършила ПУ „Паисиий Хилендарски“, специалност „Математикика“. Преминава обучение за експерт – „Управление на недвижима собственост“ и експерт – „Оценител на недвижими имоти“. Притежава CIPS сертификат на National Association of REALTORS-USA, който я отличава като международен специалист в сферата на недвижимите имоти. Има допълнителна специализация в областта на търговската и семейна медиация. Вписана е в „Единен регистър на медиаторите“ към Министерство на Правосъдието. Председател на УС на РС на НСНИ – Пловдив –два мандата 2008 – 2010 г. и 2018 – 2020 г. Член на УС на НСНИ – три мандата 2009 – 2013 г. и 2018 – 2020 г.

Проф. д-р арх. БОРИСЛАВ БОРИСОВ
ректор на ВСУ „Л. Каравелов“

Проф. д-р арх. Борислав Борисов е роден през 1955 г. в София. Завършва престижното Висше училище по архитектура и строителство – Университет БАУХАУС, гр. Ваймар, Германия, магистър архитект „Архитектура-градоустройство”. В периода 1980-1993 г. е проектант, ръководител творческо ателие и директор на поделение в Комплексния научноизследователски и проектантски институт „Софпроект“ (КНИПИ). Малко по-късно започва работа като експерт в Националния център за териториално развитие и жилищна политика” към МРРБ. Консултант е към НС по оценка на законопроектите за регионалното развитие и за устройство на територията. Членува в Комисията по градоустройство, строителство, архитектура и жилищна политика, зам.-председател е и член на Комисията по нормативна уредба и местно самоуправление, СОС. Автор на проектонаредба по чл. 56 на ЗУТ. Учредител и председател е на Сдружението на урбанистите в България и дружество „Градоустройство“ към Съюза на архитектите в България. От 2006 г. до 2011 г. е директор на Националния център за териториално развитие към МРРБ, членува и в Националния експертен съвет. Има богат опит в научната, преподавателската, консултантската и лекторската дейност в областта на архитектурата, градоустройството, урбанизма, местното самоуправление, публичната администрация и европейската интеграция. През 2012 г. става декан на Архитектурния факултет във ВСУ „Л. Каравелов“, София, а през 2017-а е избран за ректор на учебното заведение.

Доц. д-р ХАРАЛАН АЛЕКСАНДРОВ
социален антрополог

Доц. д-р Харалан Александров е български социален антрополог и публицист. Преподавател в Нов български университет, с научни интереси в областта на социалната антропология, социалната политика и организационните изследвания. Роден е на 21 март 1967 г. в София, в семейството на акад. Александър Александров. Завършва славянска филология в Софийския университет, а дипломната му работа е върху междуетническите връзки в районите със смесено население в България. От 1991 до 1996 г. учи в НБУ, като преминава курсове на обучение по социална дейност и педагогическа психология към Департамента по поведенчески науки. По-късно получава докторска степен по антропология към Института за фолклор при БАН. Специализира в различни университети в Канада, Словакия, Великобритания, Унгария и Русия. Притежава научна степен PhD – присъдена от University of West of England за дисертационнен труд „Identity, Continuity and Change: The Dynamics of Reconstructing the Organizational Culture of an Educational Institution”. Харалан Александров е член на Института за взаимоотношения между хората и на настоятелството на Институт „Отворено общество“ – София, както и на консултативния съвет на Ноу-Хау Център за алтернативни грижи за деца към НБУ за изучаване и подкрепа на процеса на деинституционализация в България. Участва в различни национални и международни проекти.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си