Винербергер представи най-новия си продукт на пролетното Стройко

0

Винербергер е дългогодишен изложител на Стройко. На подобни изложения компанията се стреми да „измери пулса“ на пазара и да се вслуша в потребностите на крайния потребител. Така става възможно предлагането на продуктите, които желае клиента,а не просто каквото се изисква от нормите. Това е и причината Винербергер да разработи нов продукт.

Той е подобрена версия на уникалния за страната Porotherm 38 N+F Hi, с който се изграждат монолитни стени без необходимост от допълнителна топлоизолационна система и едновременно с това се покриват изискванията на нормите за топлосъхранение на сградите.Отчитайки, че клиентът би желал да си осигури още по-добри параметри за топлоизолация от минимално изискваните, Винербергер разработи керамичен блок от ново поколение – Porotherm 38 К. Блокът притежава с 25 % по-добра топлоизолация при запазване на дебелината на зида от 38 см, като покрива по-строгите изисквания за енергийна ефективност при изграждане на енергоефективни и нискоенергийни сгради.Както всички продукти на фирмата, така и този е разработен в синхрон с основните аспекти на производствената й политика – здравословност, екологичност, икономичност и енергийна ефективност. Така може да се гарантира на крайния потребител, че дом, изграден с монолитни керамични стени ще има 10 от 10-те незаменимите предимства като:

• Оптимизирана топлоизолация и акумулиране на топлина

• Висока защита от климатичните въздействия

• Дълъг експлоатационен живот

• Висока енергийна ефективност през целия жизнен

цикъл на къщата

• Изолация на външния шум

• Невъзпламеняемост

• Ниски строителни разходи

• Ниски комунални разходи

• Комфорт и приятен здравословен микроклимат

• Запазване на инвестиционната стойност за бъдещите поколения

18-porotherm1

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си