ВиК дружествата ще строят и реконструират близо 350 обекта в страната

0

Всичките 14 ВиК дружества в страната, поканени да кандидатстват по оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, подадоха проекти за финансиране за изграждане на ВиК инфраструктура. Крайният срок за представяне на проектните предложения пред Управляващия орган на програмата, бе 23 април 2019 г., като всички дружества подадоха документи от 15 февруари до 19 април, съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). До края на програмния период със средства по програмата във ВиК отрасъла в страната ще се инвестират около 1,2 млрд. лв. С тях ще бъдат реконструирани или изградени близо 350 обекта. Това са 19 пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, близо 1300 км водопроводи и канализация, 146 помпени станции и други съоръжения в 51 населени места. Предвижда се да бъдат обявени над 190 обществени поръчки. От подобрената инфраструктура и ВиК услуги ще се възползват над 2 млн. души. Инвестициите са ключови за отрасъла, който има огромна инфраструктура, включваща над 90 хил. км ВиК мрежа в страната в момента, над 5430 резервоара, 3370 помпени станции за питейни води, 67 пречиствателни станции за питейни води и още 97 за отпадъчни. Тази стратегическа инфраструктура трябва да се развива, модернизира и поддържа непрекъснато, за което са необходими огромни инвестиции, напомня Министерството.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си