Навигатор Home » На фокус » Визията за развитие на София готова през есента на 2018 г.

Визията за развитие на София готова през есента на 2018 г. 

Едно от предложенията на дискусията бе да се затвори за автомобили част от бул. „Тодор Александров” в центъра на София

Ползваме опита на Ню Йорк, Бостън, Антверпен, Ротердам, Барселона, Копенхаген

Катя ТОДОРОВА

Работата по изготвянето на визия за развитието на София за следващите няколко десетилетия ще продължи най-малко до есента на следващата година. Това стана ясно по време на публично обсъждане, проведено в „Червената къща” в столицата. В залата бяха главният архитект на града Здравко Здравков, Валентин Николов – председател на Контролния съвет на КСБ, председателят на КАБ арх. Борислав Игнатов, на САБ – арх. Георги Бакалов, общински съветници от СОС, екипът, изготвящ методологията и граждани.

12-13--VIZIA-3

Една от основните теми във визията ще е природата и свързаното с нея съхраняване на зеленината в града

В рамките на дискусията се постави въпросът в града да се обособят квартали с определен профил – например, където има струпване на творчески индустрии или ателиета, или други. Стана ясно още, че са проучени плановете за развитие на Ню Йорк, Бостън, Антверпен, Ротердам, Барселона, Копенхаген. Търси се контакт с чужди експерти и се проучва световният опит при създаването на документи, свързани с развитието на градовете.

За да се направи визията за развитие на София, ще бъдат извървени 7 стъпки. Първо е създаден координационен екип, който организира целия екип. След това са проведени поредица от срещи, на които се събират мнения кои теми да залегнат в документа. Предстои да се извърши социално изследване и обсъждане с различни групи от хора. След приключване на изследването ще се проведат отново поредица от работни срещи и тогава ще бъде изработена самата визия, която през 2018 г. трябва да мине за разглеждане и приемане в Столичния общински съвет.

В началото на дискусията ръководителят на координационния екип арх. Любо Георгиев съобщи, че от старта по работата на визията, който е бил в първите дни на декември, са получени много мнения и коментари. „Тогава публикувахме в мрежата и графика си какво смятаме да правим. Вече сме се запознали с много документи – съществуващи анализи на проучвания, направени за града, документи от дискусии. Това ни помогна да си избистрим идеята колко време да се прави визията и кой да се включи в нея – обясни той. Целта ни е да съберем мненията на активните хора в София. Не сме и искали масовост. Така стигнахме до основните теми. Както и основните принципи при подготовката й, които са участие и взаимодействие, диалогичност и прозрачност, мотивация и израстване, приемственост и взаимообвързаност, конкретика и прагматичност на стратегическите цели”, каза още Георгиев. Според него визията ще бъде отворен процес и трябва да даде отговор на следните въпроси: Накъде искаме да се движим? Кой ще го направи? По какво ще разберем, че следваме избраната посока?

Валентин Николов от КСБ поздрави главния архитект на града за смелостта му да се изработи визия за развитие на София и изрази своето очакване тя да даде добри резултати. Според него в направлението „Публично-частни партньорства” трябва да се направят много неща. Николов предложи и българската столица, подобно на Берлин, да има своя макет, отразяващ предвижданията на общия устройствен план, като съществуващите сгради са в един цвят, а тези, които предстои да се строят дори и след половин век, да са в друг.

12-13--VIZIA-4

На дискусията бе зададен въпросът каква ще е визията за разрастването на столицата

Други участници в дискусията предложиха да има експертни съвети за всичко, като резултатите от работата им да са достъпни на сайта „Визия за София”. Любомира Кочева от „Екообщност” поиска да се изясни основната информация, изходната точка за новата визия на София. Така ще се знае не само какви са целите, но и ще се наблюдава дали се изпълняват дейностите свързани с развитието на града. От залата посъветваха още в сайта на начинанието да се качи цялата налична информация за града. Така ще се разбере какво липсва и ще се избегне двойната работа.

Ирина Мутафчийска от Съюза на урбанистите смята за удачно, че срокът за изработване на визията е удължен. „Сега е идеалният момент да започнем да събираме всички данни за състоянието на града на едно място. Така ще се видят базовите показатели, на които ще стъпи работата по изработването на визията, и ще се правят оценки за нея. На всички заложени етапи от работата трябва да има оценка”, каза тя и попита за бюджета на начинанието. В отговора си арх. Любо Георгиев от координационния екип за изработването на визията каза, че се планирани средства за социални и икономически проучвания и за наемане на експерти по различните теми. „Бюджетът обаче тепърва ще се одобрява от Столичния общински съвет. Ще има и съвет, който да наблюдава дали технологията на правене на визията е адекватна”, поясни той.

Албена Антонова, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски”, посъветва в тематичните групи да се включат и днешните ученици и студенти. „След като визията за развитие на София е с хоризонт 2030-2050 г., то те трябва да участват в дискусиите за бъдещето на града”, мотивира се тя и се поинтересува и как ще се актуализира визията.

Проф. Пеньо Столаров от Нов български университет предложи основен акцент във визията да бъде връщането на града на хората. „Досега цялото му планиране е в услуга на автомобилите. Време е да се върне човешкият мащаб в центъра. Да се промени визията на града. Да се убеди общественото мнение за преобръщане на мисленето”, обясни експертът. Той припомни, че в Европа този процес е започнал в началото на 60-те години на миналия век. Професорът лансира и идеята си да се затвори за автомобили част от бул. „Т. Александров” в центъра на София.

12-13--VIZIA-2

Много гласове се чуха за връщането на човешкия мащаб в центъра на столицата

Председателят на САБ арх. Георги Бакалов предложи преди внасянето на визията за одобрение в Общинския съвет да се направят дискусии с професионалисти, които да са отворени и онлайн. Всички архитекти и урбанисти и специалисти по градоустройството трябва да си дадат мнението за бъдещето на София.

Арх. Иван Аврамов от КАБ – София-град смята, че във визията трябва да има повече рационалност и прагматичност на идеите и така да се стигне до промяна на ОУП на София. Според него малко са мненията на професионалистите и поиска повече такива обсъждания, защото професионалистите също са граждани на София. Аврамов смята още, че екипът за изработване на визията ще срещне трудности със събирането на данните за състоянието на града. Според него засега няма методика за визията, а само насоки за нея. Той препоръча по-детайлен демографски анализ.

Арх. Бойка Огнянова препоръча да не се работи по множество теми и акценти и така да се разпиляват силите на участниците. Важното според нея е да се насочи вниманието върху няколко, за които има шанс при изпълнението им да направят София видима за света.

Гергана Димитрова, режисьор, предложи да се заложи и на съвременното изкуство, а не само на културното наследство. Тя обърна внимание на факта, че няма документи за развитието на сектора в столицата.

Здравко Здравков, гл. архитект на София:

Безсмислено е да пишем документ, харесван от всички

Безсмислено е 12-13-kare-1да се създава литературен документ, който всички в града да харесват, смята главният архитект на София арх. Здравко Здравков за визията. Важното е да завърши с едни реални задания, за да можем да пристъпим към задание за изготвяне на нов ОУП. От екипа ще искам да направи едно аналитично звено, което да работи не само за визията, а да стане и център за анализи в помощ на инвестиционното проектиране.

Според него особено важно е да се възстановят функциите на общинското предприятие „Софпроект”, което да има аналитични задачи, да събира данни и да подпомогне работата по промяната на Общия устройствен план на града. „Като професионалисти доста често си мислим, че създаваме един много висок продукт, който представяме на хората. Тук нещата се правят по различен начин. Започна да се чува мнението на хората, не само на професионалистите като архитекти, социолози, урбанисти. Искам да продължим по този начин с ангажирането на експерти в устройственото планиране и отделните дисциплини, за да може да бъде припозната от ОбС визията като форма за развитие на града в следващите години и второ като задание за изработване на ОУП”, припомни той.

Архитект №1 на общината обясни, че всички големи градове имат макет на града или платформа в интернет, чрез които се показват градоустройствените планове. „Това е начин за визуализиране на градоустройствените планове. Затова имаме желание да възстановим и макета на София”, допълни той.

Арх. Ангел Захариев, Фондация „Група град”:

Трябва да се определи ролята на всеки участник в процеса

Арх. Ангел 12-13-kare-2Захариев от Фондация „Група град” поиска методиката за изработването на визията да бъде отворена. Това е правилният подход, за да може визията да не е еднократен акт. По нея трябва да се обсъждат теми с по-дълъг времеви хоризонт.

Според него два са основните рискове при изработването на визията. Първият е събирането на данните, защото времето е малко. От друга страна, трябва да се избегне събирането на вече налична информация. Той препоръча да се намери начин законово да се уреди върховенството на бъдещата визия над всички останали документи и проекти за развитие на София. Промените в ОУП да са подчинени на визията, като тя се приеме с консенсус. Третата му препоръка е да се определи точно ролята на всеки участник в изготвянето на визията.

Арх. Борислав Игнатов, председател на КАБ:

Концепцията да има силата на закон

12-13-kare-3Приветствам изготвянето на визията. Най-хубавото е, че се обсъжда изготвянето на самото задание, преди да се направят планове, които са професионални. Това е правилният подход, вместо, както е досега, да се изработи план и след това готов да се представи на широката публика, когато той не може да се промени кардинално. Подкрепяме такъв тип мислене и смятаме, че това трябва да стане постоянна практика. Затова предлагаме на Столична община да се направи обществен постоянен форум, където да се обсъжда непрекъснато визията за развитието на града. Готови сме да помогне с представянето на тези проблематики и да организираме обществени обсъждания. На тях освен обсъждане на актуалните проблеми може да се представят и проекти, които не са били реализирани. Да се говори защо това не е станало и какви са възможностите в бъдеще. Това ще е много възпитателно за младото поколение. За форума може да се използва някое от емблематичните места в София.

Според арх. Игнатов основен риск при подготовката и реализацията на визията е конюнктурата. Много ми се иска, след като концепцията бъде формулирана и стане документ, да има такава тежест, че да не зависи от политическите промени. Да има приемственост в изпълнението й. С колеги обсъдихме идеята и решихме, че е добре, след като бъде изготвена визията, тя да бъде оформена като закон и да бъде приета от Народното събрание. В такъв случай визията би била много по-устойчив документ във времето.


ТЕМАТИЧНИ РАЗДЕЛИ


Основните теми във визията са 8: „Хора”, „Идентичност и култура”, „Транспорт”, „Природа”, „Градска среда”, „Икономика”, „Управление и администриране”, „Територии”.

Те са били определени на базата на няколко подхода: работни срещи с различни участници, проведени в публично пространство, изказвания от публиката на тези срещи, последваща комуникация с участниците по имейл; непредставителна онлайн анкета; проследяване на съществуващи източници на информация; систематизиране на действащи стратегически документи, съществуващи изследвания и база данни. От координационния екип подчертаха, че броят на темите не се ограничава и може да бъдат добавени и други.

В координационния екип, който да съгласува и организира работата по съставянето на визията, са архитектите Любо Георгиев и Христо Харлов, софтуерният специалист Ангел Георгиев, социологът Божидар Иванов и урбанистът Магдалена Кирчева.

Отговор на Визията за развитие на София готова през есента на 2018 г.

  1. vyvoz musora spb

    Если у Вас будут вопросы, охотно на них ответим. Качественная уборка после ремонта и вывоз мусора. Богатый опыт и высокая квалификация специалистов компании позволяют нам предлагать широкий спектр услуг. Невысокие цены и наличие льгот при регулярном сотрудничестве. Наши специалисты быстро справляются с любыми объемами и типом мусора: крупногабаритный, сыпучий, токсичный или смешанный — мы одинаково правильно выполним все работы под ключ. http://amusor.ru/gazel.php

     

Добавете коментар