Навигатор Home » Екология » Велинград скочи срещу концесия за добив на волфрам

Велинград скочи срещу концесия за добив на волфрам 

Срещата, организирана от кмета на Велинград Костадин Коев, премина под мотото: „Велинград - град на лечебната вода, а не рудодобива”

Жителите са разтревожени за здравето си и за балнеотуризма в района

Стотици жители на Велинград поискаха незабавно да бъде отнета концесията за добив на волфрам в близката мина „Грънчарица“. Тревогите си те изразиха на открита среща с министъра на околната среда и водите Нено Димов и депутати от региона. Хората са против рудодобива в района, защото сериозно се притесняват за здравето си. Близо до самата мина има водохранилище и водата ще бъде замърсена, посочват те. Против са и хотелиерите, според които е несъвместимо да има волфрамова мина и СПА туризъм.

„Тук съм да заявя, че МОСВ ще гарантира баланс, за да не пострадат гражданите и бизнеса в този район”, каза Димов.

Историята започва през 2009 г. и Екоминистерството прави опит да прекрати оценката за въздействието върху околната среда (ОВОС), но след съдебно обжалване процедурата продължава.

С решение на директора на РИОСВ – Пазарджик от 12.07.2016 г. процедурата по ОВОС е прекратена заради фактически промени. Административното производство е спряно до издаване на административен акт за учредяване на санитарно-охранителна зона от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. На 28 август 2017 г. БДИБР обяви санитарно-охранителните зони 1 и 2, които гарантират чистотата на водата и забраняват каквато и да е дейност в санитарно-охранителните зони, обясни министър Димов във Велинград. А на 27 септември РИОСВ – Пазарджик ще гледа ОВОС. Повечето от дейностите на мина „Грънчарица“ попадат в района на санитарно-охранителните зони, но кое е позволено и кое не, ще каже експертен съвет, който ще вземе решение по оценката.

 

 

Добавете коментар