Велико Търново с проекти за ремонт на пътища, паркове и водния цикъл на града

0

С 53 проекта община Велико Търново ще кандидатства за финансиране по европейски програми „Региони в растеж”, „Околна среда” и програмата по интегрирания план за развитие, съобщи кметът Даниел Панов. Има проект и по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния на стойност 9 милиона лева. Той включва инженеринг и проектиране на крайречната зона и подмяна на основен колектор. През ноември миналата година беше одобрен вторият цикъл на водния проект на Велико Търново. Предстои договорът за строително-ремонтните работи на стойност 43 млн.лв. да бъде подписан тази година, а през 2015 г. да стартира работата. Започнат е вече ремонт на пътната инфраструктура в малките населени места на общината на стойност 180 000 лв. На заседанието на Общинския съвет през есента администрацията ще внесе за одобрение проекти за реконструкция на пътища и тротоари в малките селищата,за още близо 3 млн.лв. До месец ще бъде отворена обществената поръчка за строителен надзор по доизграждането на 6 парка в старата столица. Така дейностите ще започнат през юли, а крайният срок е юли 2015 г. Ще се изградят два нови парка – в кв. „Чолаковци”,където ще има спортно игрище и детска площадка,парк и в Зона В, а парк „Марно поле” ще бъде довършен. Община Велико Търново няма да бъде санкционирана с 2,8 млн. лв. по така наречения воден проект , съобщи още кметът Панов. След множество проверки по изпълнението на проекта и възражение от страна на общината, санкцията е отменена.
Като член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в България.
Великотърновският кмет ще участва в изготвяне на искане за разширяване на програмата за икономически растеж, като в нея да влязат като обекти и културните институти.Така ще се освободят средства и за ремонт на читалища.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си