Навигатор Home » Интервю » Ваньо Костин, кмет на с. Чупрене, област Видин: Започва реализация на проекта за ски зона над село Чупрене

Ваньо Костин, кмет на с. Чупрене, област Видин: Започва реализация на проекта за ски зона над село Чупрене 

Ваньо Костин е кмет на Чупрене вече трети мандат. Роден е през 1972 г. в село Долни Лом, което е част от община Чупрене, Видинска област. Завършил е техникум по горска промишленост в Тетевен и Лесотехническия университет в София. Работил е като лесничей в местното горско стопанство. През 2007 г. е избран за кмет на общината, какъвто е и до днес. Той е сред кметовете първенци по печелене на проекти и усвояване на европейски средства.

Няма да се строят хотели, туристите ще ползват къщите за гости в района, което ще носи приходи на местните

Разговаря

Цвета ИВАНОВА

– Г-н Костин, един от важните проекти за хората в община Чупрене е свързан с туризма и изграждането на ски зона. На какъв етап са дейностите?

– Започваме конкретни действия за изграждане на ски зона над село Чупрене. Общината е изготвила и внесла в РИОС – Монтана доклад за екологичната оценка на зоната. Тя се намира под връх Миджур и носи неговото име. Общият устройствен план е изработен от арх. Емил Леков, който е автор и на плана за изграждането на ски зоната в Банско. Този план бе обсъден подробно в село Чупрене и намери одобрение от жителите му. Зоната няма да бъде изградена от общината, но тя ще подготви основната документация от оценки и разрешителни. След това ще търси концесионер или инвеститор.

– Какво предвижда точно планът за ски съоръжението?

– Планът предвижда върху площ от 710 дка пасища и поляни, държавна и общинска собственост, да бъде изградена писта с дължина 16 км, 4 учебни плаца, ски пътеки за напреднали и начинаещи, влекове и разбира се, лифт.

– Има ли намерения на инвеститори за изграждане на хотели в зоната?

– Не, не се предвижда изграждане на хотели и мотели или други големи бази. Скиорите и туристите ще бъдат настанявани в къщите за гости в село Чупрене, както и ще се ползва легловата база в съседните села Репляна, Горни Лом, Долни Лом, Средогрив, също и в Търговище. Това е добре за хората от района, тъй като ски съоръжението ще им носи доходи.

– В Банско и други райони има проблеми с еколози и природозащитници, когато се стигне до изграждане на обекти в планината. Има ли опасност за природата в района?

– Експерти твърдят, че пистата има добра естествена основа и няма да се наложи изсичането на гори. Вода ще бъде черпена от две реки – Покълска и Бърза река.

– Все пак наблизо е биосферният резерват „Чупрене”?

14-new

Амбициите на хората са с изграждането на ски съоръжения районът край биосферния резерват „Чупрене” в Западна Стара планина да стане атрактивен за туристи целогодишно

– Вносителите на доклада са на мнение, че зоната и пистата няма да засегнат намиращия се в съседство биосферен резерват „Чупрене”. Той обхваща територия от 1439 хектара, 90 процента от които са покрити с гори. От 1977 г. резерватът е под закрилата на ЮНЕСКО и в него е забранена всякаква човешка дейност. В него растат стогодишни смърчови и елево-букови гори. Срещат се редки растения, някои от които са защитени от закона. В резервата живеят 53 вида бозайници, 15 вида влечуги, 14 вида прилепи, сърни, елени. В него се опазва единствената в България естествена популация на глухар. Задължително е да се запази това природно богатство!

– Има ли вече окончателно становище от екоинституциите?

– Очакваме го. Предстои експертният екосъвет при РИОСВ – Монтана да обсъди доклада за екооценката и да даде зелена светлина за реализирането на проекта или да го стопира.

 

Добавете коментар