Янко Терзиев е роден в Благоевград през 1984 г. Завършва „Педагогика на обучението по изобразително изкуство” в Югозападен университет „Неофит Рилски” в Благоевград. Работи в областта на фотографията и графичния дизайн, като същевременно завършва онлайн колеж по интериорен дизайн Rhodec International. В момента учи архитектура в Нов български университет - София.

Янко Терзиев, дизайнер:

Според мен българските градове на този етап страдат от липса на ясна визия за цялостния си облик

– Защо избрахте да се реализирате в България?

– След като завърших изобразително изкуство и работих известно време в областта на фотографията и графичния дизайн, постепенно интересът ми се насочи към 3D визуализациите, а впоследствие и към интериорния дизайн. Сметнах, че знанията, които съм натрупал при работата с цветовете, със светлината и с композирането на елементи в 2D пространството, бих могъл да приложа в областта на интериорния дизайн. След няколко изпълнени проекта видях огромната разлика „преди” и „след”, което ме вдъхнови да продължа в тази насока. Усетих удовлетворението от това как претворяването на дадено пространство значително подобрява начина ни на живот. Макар че интериорният дизайн е сравнително нов бранш у нас, все повече хора виждат, че да обзаведеш жилището си, не е толкова лесно, колкото изглежда, и все по-често търсят услугите на професионалист. В този смисъл услугата интериорен дизайн отговаря на осъзнатата потребност на хората от нея и това ми дава основание да мисля, че този бранш тепърва ще се развива и че има шансове за реализация в тази област у нас.

– С какви проблеми се сблъсквате по време на Вашата работа?

– В работата на интериорния дизайнер е важно човек постоянно да се усъвършенства – да следи новите тенденции, продукти, материали, промените в пазара, за да може адекватно да ги предложи на клиента. Същевременно обаче техническите познания не са достатъчни. Най-сложната част от работата за мен е, че дизайнерът трябва да умее да предусети това, което клиентът би желал като краен резултат. Много често, когато клиентите ми изпращат референции, самите те невинаги са наясно кое е онова, което ги впечатлява в дадения пример. Важно е дизайнерът да умее да задава правилните въпроси и на базата на отговорите да разработи оптималния вариант за даденото пространство – и като цветове, и като материали, и като атмосфера. Предизвикателство в работата е и че към всяко едно пространство трябва да се подходи строго индивидуално. Не може да се приложи едно и също решение по отношение на зониране, разпределение, функционалност, цветове, осветление, макaр и дадени пространства на пръв поглед да си приличат.

– В каква обществена кауза във Вашия град бихте се включили?

– Бих се включил в каузи за облагородяване на градското пространство – в конкурси за обновяване на вече съществуващи или проектиране на нови пространства с висока обществена значимост като болници, клиники, лечебни центрове, галерии, детски градини и др. Тъй като пространството – било то интериорно или екстериорно, пряко влияе на начина, по който се чувстваме, и на ефективността ни, смятам, че работата ми би могла да е от полза не само за индивидуални клиенти, но и за по-широк кръг от хора. Моето мнение е, че българските градове на този етап страдат от ясна визия за цялостния си облик, няма конкретна концепция за развитието им по отношение на архитектурата и дизайна. Облагородяването на средата, в която живеем, е лична отговорност на всеки един от нас и е желателно да работим за тази кауза.

 7-Proekti1a 7-Proekti1b 7-Proekti3a 7-Proekti3b 7-Proekti2a 7-Proekti2b

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си