Български предприемачи вече могат да наемат работници от Грузия

Министерски съвет прие спогодба между българското и грузинското правителства за регулиране на трудовата миграция

0

Фирмите в България вече могат да наемат работници от Грузия. За тях няма да е нужно специално издадено от Агенцията по заетостта разрешение за работа в страната ни (работна виза). Освен това България и Грузия ще може да си обменят двупосочно сезонни работници в продължение на 9 месеца всяка година.

Това е заложено в приетата от Министерския съвет спогодба между българското и грузинското правителства за регулиране на трудовата миграция.

Тя регламентира наемането без разрешение за работа на грузински работници в България за срок от 1 година с възможност за последващо удължаване за общо до 3 години. Наетите по спогодбата работници ще имат същите трудови права и задължения и защита на работното място, които са в сила за местните работници.

Целта на документа е да даде допълнителна възможност за осигуряване на работници за сектори от икономиката на България, в които има недостиг на работна сила. Сред тях са строителството, хотелиерството и преработвателната промишленост.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си