Парите от Международния фонд за централата ще се изплащат до 2022 г.

41 млн. евро допълнително получава България по Международния фонд „Козлодуй”. Решението беше одобрено от Асамблеята на донорите на фонда, които заседаваха в Лондон в края на миналата година. Средствата за управление на отпадъци от извеждането от експлоатация, които се отпускат в т.нар. ядрен прозорец, се увеличават с 27 млн. евро.

Донорите на фонда решиха срокът за разплащане на тези средства да се удължи до 2022 г. Освен тези средства на фонда се отпуснкат още 24 млн. евро за издръжка на проектите в ядрения сектор. Срокът за разплащането на тези суми пък е удължен до 2020 г.

С 10 млн. евро обаче е намалена сумата за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”. Това е в резултат на икономии по проектите от първи и втори етап на извеждането от експлоатация на блоковете. Срокът за разплащания и в този сектор е удължен до 2022 г.

По програма ДЕЗИРЕ за подпомагане на битовата газификация донорите на фонда също одобриха промени. Занапред безвъзмездната помощ по програмата ще бъде до 30% от допустимите разходи, а цената за присъединяване ще се включва изцяло като допустим разход по проектите. По програмата до момента се покриваха до 20% от допустимите разходи без цената за присъединяване.

Българската страна поиска и удължаване на срока за действие на програма ДЕЗИРЕ до края на 2020 г. Тогава е крайният срок за изпълнение на проекти в неядрения прозорец на фонда. През първото тримесечие на 2018 г. предстои да бъде подписано ново споразумение за безвъзмездна помощ.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си