България е получила досега едва 1.3 млрд. лв. по оперативните европрограми

0
Системните обжалвания на обществените поръчки за големите жп проекти поставят под риск програма „Транспорт“

Проектите напредват полека, а търговете често се бавят с години заради обжалвания

Страната ни е получила малко над 1,3 млрд. лв. (или под 15%) от Брюксел по оперативните програми на Европейската комисия за програмния период 2014-2020 г. Отпуснатите средства от ЕК на основание изпратени заявления за плащане към 31 май са в размер на 884 млн. евро, а общата сума на получените средства от ЕК като предварително финансиране към същата дата е 468 млн. евро. Общият бюджет на всички оперативни програми възлиза на 8,8 млрд. евро. Това стана ясно от отчет, публикуван на сайта на Министерство на финансите (МФ). Общо платените средства по програмите (национално и европейско финансиране) са в размер на 1,84 млрд. Евро, като 1,56 млрд. Евро са от ЕК , а 271 млн. евро от България.
Проектите по повечето програми напредват бавно, а търговете често се бавят с години заради обжалвания.
Близо 419 млн. евро са платените средства по една от най-големите оперативни програми – „Транспорт и транспортна инфраструктура“. 356 млн. евро са дошли от Брюксел, а 63 млн. лв са от национално финансиране. Срокът на програмата е до 2020 г., а общият бюджет е над 1,89 млрд. евро. Според данни на транспортното министерство вече са договорени 86,8% от средствата, или 1,540 млрд. евро, но сроковете за реализирането на програмата остават притеснителни. Платените от ЕК заявени публични разходи до момента са 285 млн. евро. Тепърва предстои в началото на 2019 г. ЕК да направи оценка на междинните резултати, постигнати по оперативните програми, които касаят напредъка на проектите и сертифицираните средства към края на 2018 г. В транспортния сектор е идентифициран риск за неизпълнение на сертифицираните средства по Приоритетна ос I, която финансира жп проектите. Най-рисков е проектът за линията „София-Волуяк“ и „Костенец-Септември“ на стойност 227 млн. евро, като по второто направление тече процедура по обжалване.
В същото време системните обжалвания на обществените поръчки за големите жп проекти също поставят под риск програма „Транспорт“, обяви наскоро ръководителят на Управляващия орган на програмата Галина Василева по време на деветото заседание на Комитета за наблюдение на ОПТТИ 2014-2020. До момента няма сключен договор за строителство в участъка Елин Пелин – Костенец, а проектът е в процес на обжалване вече 11 месеца. Галина Василева призова за спешни промени в Закона за обществените поръчки, тъй като времето до края на програмния период не е достатъчно за приключване на мащабните строителни дейности по някои от линиите.

18-Evroprogrami. (2)

Плащания по европейските програми към 31 май 2018 година

Плащанията по програма „Околна среда“ изостават още повече. От отчета на МФ става ясно, че платените до края на май средства са в размер на 127 млн. евро. 19 млн. евро са национално финансиране, а 108 млн. евро са платени от ЕК. Общият бюджет на програмата обаче надхвърля 1,77 млрд. евро, а срокът също изтича през 2020 г. Проблемът с тази програма е, че проектите по нея са огромни, а процедурите по стартиране на обществени поръчки за изграждане на водни цикли и пречиствателни станции са изключително тромави.
В 14 области в страната, за да тръгнат водните проекти, трябваше да бъдат направени Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) преди да бъдат обявени търговете за самото строителство. По процедура Министерството на околната среда и водите (МОСВ) трябва да се произнесе дали е необходимо да се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на изготвените РПИП за всяка една от 14-те обособени територии. Очаква се строителството на някои от обектите да започне още в края на 2018 г., а за други – през 2019 г.
Всъщност, 14 водни проекта по оперативна програма „Околна среда“ са в процес на изпълнение, а едва три са приключили. Това са пречиствателните станции на Шумен, Раднево и Банско. Информацията бе съобщена преди около месец от министъра на околната среда Нено Димов. В сектор „Води” е насочен най-големият ресурс на оперативната програма. Към момента по водното направление са подписани 24 договора за 946 млн. лв. 17 проекта са инфраструктурни на стойност 836 млн. лв., а безвъзмездната помощ по тях е 620 млн. лв.
По програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ към края на май са изплатени 94 млн. евро. От тях 14 млн. евро са по линия на национално финансиране, а 79 млн. евро – от ЕК. Общият бюджет на програмата е 701 млн. евро.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си