Бургас, Севлиево и Враца сред отличниците по изпълнение на интегрираните планове за градско развитие

0

39 населени места реализират успешно инфраструктурни и социални проекти с пари по ОПРР

Общините с най-видим напредък в подобряването на градската инфраструктура у нас са Бургас, Габрово, Горна Оряховица, Хасково, Севлиево, Сандански и Благоевград, стана ясно по време на Годишното информационно събитие на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, състояло се наскоро. Вече има завършени обекти по интегрираните планове за градско развитие в 39-те големи града на България, отчетоха с одобрение Аурелио Сесилио от Главна дирекция „Регионална и урбанистична политика“ в Европейската комисия и министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, присъствали на форума.

Кметът на община Севлиево д-р Иван Иванов заедно с кметовете на Враца и Бургас, успешно изпълнили проекти по оперативната програма, бяха дадени за пример по време на събитието.

Със средства по програмата община Севлиево постигна близо 100% реновирана учебна база. Д-р Иванов представи проектите, с които общината е заела мястото си сред най-добрите – сградата на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, където общината със собствени средства е подпомогнала националната власт и е дофинансирала проекта. Друг мащабен проект е подобряване на енергийната ефективност в сгради от образователната инфраструктура.

„Севлиево е първата община, в която почти всички учебни заведения са приложили мерките за енергийна ефективност изцяло със средства от Оперативна програма „Региони в растеж”, подчерта кметът. Инвестициите са близо 4,6 млн. лв., а преките ползи касаят над 2000 ученици и над 300 учители в общината. Така се подкрепят училищните бюджети, защото спестените средства за отопление ще бъдат насочени към учебния процес. По тази оперативна програма община Севлиево подпомага и 23 многофамилни жилищни сгради, а сумата възлиза на близо 4 700 000 лв. С нейни средства е оживен средновековният град и крепост „Хоталич”. Той вече е превърнат в туристически обект, през който годишно преминават над 20 000 туристи. Паралелно с това общината се стреми да постигне устойчивост и надграждане на проекта – обектът вече е популярен и с уникалните фестивали, на които се стичат туристи от цялата страна.

Парк „Казармите” в Севлиево, разположен на 137 дка, също е облагороден със средства по ОП „Регионално развитие 2007-2013”, като в него са вложени 3,8 млн. лв.

Министър Николай Нанков:

Стартираме процедура за модернизация на здравните заведения

12-13-SEVLIEVO-4-NANKOV

Министър Николай Нанков отчита, че 2017 г. е била изключително успешна по отношение на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”. Обявени за кандидатстване с проекти са 12 процедури на стойност над 2,3 млрд. лв., което е 78% от общия бюджет на програмата. Сключени са 425 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност почти 2 млрд лв., което е 68% от общия ресурс, с който разполагаме, отчете министърът. Той добави, че амбициозната цел на МРРБ е до края на годината да стартира и процедурата, насочена към Министерството на здравеопазването. Тя е за над 163 млн. лв. и е за обновяване и модернизиране на спешната медицинска помощ в цялата страна. Министърът отбеляза, че 2017 г. е изключително важна и по стратегическия приоритет на правителството, свързан с образованието. Преди два месеца програмата бе наддоговорена и получи ресурс от 624 млн. лв., който се насочва към качественото обновяване на българските учебни заведения – детските градини, основните и средните училища, професионалните гимназии, непрофилираните училища, висшите учебни заведения.

Аурелио Сесилио от Главна дирекция „Регионална и урбанистична политика“ в Европейската комисия:

Искаме по-добри условия за живот на българските граждани

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” има за цел да подобри условията за живот на българските граждани и да подобри социално-икономическото развитие на градовете. Три четвърти от българското население живее в градовете. Затова значителна част от програмата е насочена именно към тях. Разработваме услуги, подобряваме условията на живот и икономическо развитие на тези центрове – заяви Аурелио Сесилио. – България постигна голям напредък най-вече по отношение на политиката за деинституционализация на децата в риск, но още трябва да се работи, за да се забрави въобще институционализацията на децата“, счита още той.

Зам.-министър Деница Николова:

За 3 месеца са разплатени 405 млн. лв. към бенефициенти

12-13-SEVLIEVO-6--NIKOLOVA

Зам.-министър Деница Николова също отбелязва успешното изпълнение на оперативната програма. Тя отчита, че за 3 месеца са разплатени 405 млн. лв. към бенефициенти, което е 13% от всички заложени средства. По интегрираните проекти за градско развитие се отчита над 60% договаряне и 15% разплащане на ресурса. По проектите на по-малките 28 града – бенефициенти на програмата, се отчита 83% договаряне и 23% разплащане. По приоритетната ос за модернизация на образователни институции е договорен 98% от ресурса, а 9% са платени. На 100% са договорени средствата за рехабилитация на републикански пътища.

12-13-Sevlievo2

1- Отчитат резултатите по ОПРР на Годишното информационно събитие

12-13--Sevlievo-3

2- Кметът на Севлиево д-р Иван Иванов представи реновираната по проекта учебна инфраструктура в града

12-13-Sevlievo-5

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си