Зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков по време на представянето на междинните резултати от предпроектното проучване на газов хъб „Балкан“

Предпроектно проучване за газовия хъб „Балкан“ представи газопреносният оператор „Булгартрансгаз“. В него са дадени няколко варианта на трасета за газова инфраструктура на територията на България, включително и два, които са разработени на база очакваните източници на доставка на природен газ. Резултатите от анализа бяха представени в сградата на Европейската комисия в Брюксел. Според експертите като предпочитан маршрут за реализацията на хъба се очертава „Балкан 1“. Той предвижда да се реализира на две фази. Първата включва нов входен капацитет от Турция, а втората – входна точка около Варна.

Като алтернативни входни точки се разглеждат Гърция и Турция. Инфраструктурата на газовия хъб ще свърже пазарите на природен газ на България, Гърция, Румъния, Унгария, Сърбия, Хърватия, Словения, Австрия, Германия, Италия, Украйна, Молдова и други. Като основни източници за хъба се разглеждат руски природен газ, местен добив от България и Румъния, природен газ от Южния газов коридор. Съществуващите и изграждащите се терминали за втечнен природен газ в Гърция и Турция биха могли да осигурят количества природен газ от САЩ, Катар, Алжир, Египет и други. По време на представянето на анализа директорът на „Вътрешен енергиен пазар“, Главна дирекция „Енергетика“ на ЕК Клаус-Дитер Борхард подчерта, че Европейската комисия продължа да подкрепя силно реализацията на проекта за изграждане на газоразпределителен център на територията на страната ни. По думите му, проектът е напълно реализуем. Енергийният зам.-министър Жечо Станков допълни, че европейският газоразпределителен център „Балкан“ ще допринесе за енергийната сигурност в региона на Югоизточна Европа. „Булгартрансгаз“ ще продължи да полага всички усилия за успешното изпълнение на проекта, заяви изпълнителният директор на дружеството Владимир Малинов.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си