През 2018 г. започва финансирането и изпълнението на проекти по ОП „Околна среда“

ВиК отрасълът, както и повечето инфраструктурни сектори, се развива в изключителен дефицит на финансов ресурс. Анализът на Световната банка в Стратегията за развитие на ВиК отрасъла показва, че в 10-годишен период за изпълнението й са необходими почти 12 млрд. лв. за привеждане на инфраструктурата в цялата страна в унисон с европейските изисквания. Събирайки всички източници на средства за финансиране на отрасъла – европейски, национални и инвестиционните програми на ВиК операторите, недостигът е в размер между 8 и 9 млрд. лв. Затова с помощта на банката ще бъде направен анализ как да направим отрасъла устойчив основно от финансова гледна точка, какви нови инструменти да бъдат включени за реализиране на големи инвестиционни проекти и такива в малки населени места, за да се покрие дефицитът. Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков пред участниците в работна среща на асоциациите по ВиК от цялата страна в Луковит. На двудневния форум представители на асоциациите и областни управители дискутираха въпросите, свързани с развитието на ВиК сектора през следващите години.

19_ViK-2Основният проблем в отделни области е свързан с цената на водата, подчерта министърът и допълни, че трудно може да се обясни на обикновения гражданин какво се включва в нея. Сред обществото битува мнението, че водата като държавна собственост трябва да е безплатна, но услугата, която получават потребителите, калкулира в цената си цялостната дейност на ВиК оператора по доставяне, пречистване и отвеждане с необходимото качество на питейни и отпадъчни води и средствата за изграждане на необходимата инфраструктура и пречиствателни съоръжения, обясни Нанков. По думите му, всеки представител на който и да е ВиК оператор може да посочи поне 20 обекта на инфраструктурата, които се нуждаят от неотложна рехабилитация или дори изцяло ново изграждане. ВиК инфраструктурата в малките населени места е на повече от 40 години и се наблюдават чести аварии, което е резултат от недалновидната политика за развитие на сектора през последните 30 години. Строителният министър подчерта, че след 10-15 години, когато крайно амортизираната ВиК инфраструктура започне да дава дефекти и ежедневни аварии, на обществото трудно ще може да бъде обяснено защо не са предприети мерки, дори и като повишаване на цената на ВиК услугата.

Трябва да разберем, че секторът е на такова ниво от своето развитие, в което не бихме могли да правим повече компромиси, и затова трябва да положим всички усилия, за да установим един балансиран и устойчив по значимост ВиК отрасъл в страната, заяви още Николай Нанков.

„В рамките на следващата година се очаква да започне финансирането и изпълнението на инвестиционни проекти на ВиК оператори по Оперативна програма „Околна среда“. Амбицията ни е да започнем с едни от най-важните обекти, които трябва да бъдат изпълнени – няколко пречиствателни станции за питейни и за отпадъчни води, няколко деривации и довеждащи водопроводи, които са крайно необходими за хората и за щастие, за тяхното реализиране има проектна готовност. Работим с ВиК операторите тези обекти да стартират и дори преди кандидатстването им по оперативната програма да започне тяхното възлагане“, това заяви пък заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова.

19_ViK-1Основният въпрос, който бе поставен на форума, бе свързан с неконсолидираните ВиК оператори, които към момента не могат да кандидатстват за европейско финансиране на инвестиционни проекти. Крумова съобщи, че в страната вече има 21 консолидирани оператори и предстои консолидацията на още една област – Търговище. Поради липсата на консолидация инвестиционните процеси във ВиК сектора се случват много бавно. Затова заместник-министърът призова общините за бързо и разумно пристъпване към консолидация. Тя обясни, че има и големи оператори, които не са перфектни, и затова е необходимо да се работи в тясно сътрудничество между Министерството на регионалното развитие и благоустройството като принципал в търговските дружества с държавно участие, от една страна, и от друга – асоциациите като възложител на експлоатацията и поддръжката на ВиК инфраструктурата. „Имаме задачата да направим операторите все по-ориентирани към клиентите, да предоставят все по-добра услуга с необходимото качество и на подходяща цена“, заключи заместник-министърът.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си