Навигатор Home » Екология » БЛАГОЕВГРАД Стартира проект за опазване на биоразнообразието в зони от мрежата „Натура 2000”

БЛАГОЕВГРАД Стартира проект за опазване на биоразнообразието в зони от мрежата „Натура 2000” 

Екип от Изпълнителна агенция по горите на обмяна на опит в разсадник за производство на контейнерни фиданки Фин Форелия Ройка в Хелзинки, Финландия

Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) започва изпълнението на проект „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата „Натура 2000” в България”, съобщиха от ръководството на предприятието в Благоевград. Финансирането е по европейската програма „Лайф плюс”, която осигурява безвъзмездни средства в размер на 75 процента от общата стойност от 2 млн. евро.

Основната дейност, заложена в проекта, е производството на контейнерни фиданки от дървесните видове космат дъб, дървовидна хвойна, черна елша, клек и други. С тях ще бъде извършено залесяване на площ от 1000 дка в приоритетни горски местообитания в защитените зони Огражден – Малешево, Рупите – Струмешница, Кресна – Илинденци, Скрино, Осоговска и Конявска планина и Витоша.

За производството на контейнерни фиданки в горския разсадник „Локорско” в района на Държавно горско стопанство – София ще бъде доставена и монтирана поточна линия с капацитет един милион фиданки годишно. Предимствата на тази технология според специалистите са намаляване на ръчния труд и разходите за производство, за подготовка на почвата и голяма част от усилията по самото залесяване. Гарантира се почти пълна кълняемост на посадените семена и над 95 процента прихващане при засаждане.

Проектът предвижда осъществяването и на други лесокултурни дейности. Сред тях са освобождаване на площи, обрасли с нежелани храстови видове, като драки и къпини, събиране на семена за производството на контейнерни фиданки, отглеждане на залесените площи и ограждане с цел предпазване от паша на селскостопански животни и дивеч.

17-3„Проектът е изключително важен, тъй като над половината от държавните гори на територията на ЮЗДП попадат в режима на стопанисване по мрежата „Натура 2000”, коментира директорът на предприятието инж. Дамян Дамянов. Дейностите ще се извършват в държавните горски стопанства в Първомай, Петрич, Струмяни, Кресна, Дупница, Рилски манастир и в ловните стопанства „Осогово” и „Витошко – Студена”.

Изпълнението на проекта започва през септември и ще продължи четири години. Координиращ бенефициент е ЮЗДП в партньорство с Горската семеконтролна станция в София, която е асоцииран бенефициент.

 

Отговор на БЛАГОЕВГРАД Стартира проект за опазване на биоразнообразието в зони от мрежата „Натура 2000”

  1. Smithd632

    you have a terrific blog here! would you like to make some invite posts on my weblog? efeaebdcfccekdee

     

Reply to Smithd632