Навигатор Home » Икономика » Бизнесът получи нови стимули за наемане на работници

Бизнесът получи нови стимули за наемане на работници 

800 000 на възраст от 15 до 39 г. не работят, но и не търсят работа. Това се обяснява с факта, че в тази група има най-много учащи

Държавата ще плаща 50% от заплатите и осигуровките на безработни и до 75% на инвалиди

Работодателите ще могат да кандидатстват по две нови насърчителни мерки за заетост на безработни лица от уязвими групи на пазара на труда. Общият бюджет по тях е 619 200 лв., а заявки ще се подават до 21 юли 2017 г. чрез бюрата по труда.

Новите мерки се отнасят до безработни до 24 или над 50 години. Другите групи са лицата с основно и по-ниско образование, инвалидите и тези, които имат над половин година регистрация в бюрата, но не са си намерили работа. Новото е, че собствениците на фирми сами ще могат да определят каква да бъде продължителността на трудовите договори на наетите, като тя не може да е по-малко от 3 месеца. Максималният срок за финансиране на работните места от държавата е 12 месеца. С предоставяните чрез Агенцията по заетостта средства ще се покриват 50% от разходите за заплати и осигуровки, а при хората с увреждания – до 75%.

Двете нови мерки стартират в активния летен сезон и са подходящи за работодатели, търсещи работна ръка за строителството, за производство на селскостопанска продукция и риболова, обясниха от Агенцията по заетостта. До този момент работните места в тези дейности не можеха да получат финансиране чрез другите програми и мерки поради ограничения съгласно европейските регламенти.

По мерките могат да кандидатстват собственици на фирми, осъществяващи стопанска дейност и откриващи работни места във всички сектори на икономиката. Изключение от правилото са търговските фирми, осъществяващи внос и износ на стоки, занимаващи се с преработка и търговия на селскостопански продукти, както и със закриване на въглищни мини.

Статистика

Всеки трети българин в трудоспособна възраст не работи, въпреки кризата с работната ръка у нас. Това са над 31% от населението между 15 и 64 г., или 1,46 млн. души при 2,95 млн. икономически активни хора, показват данни на Евростат. Причините са различни – някои учат, други отглеждат деца, имат здравословен проблем или са пенсионери. Има и такива, които просто не искат да работят, което те често обясняват с лична причина. По този показател България се нарежда на шесто място в ЕС след близките по развитие Румъния и Хърватия.

12.4% от хората заявяват, че не търсят работя, тъй като мислят, че няма подходяща за тях. Възможно е обаче много от отказалите се да търсят работа да са ниско квалифицирани или разочаровани от предлаганите позиции и заплащане. Хората в икономически активна възраст, които не търсят заетост заради заболяване, са 13.8%, като делът им през годините е относително константен.

Добавете коментар