Навигатор Home » На фокус » Бизнесът е изправен пред най-големия недостиг на служители от 2011 г. насам

Бизнесът е изправен пред най-големия недостиг на служители от 2011 г. насам 

12-13-KADRI-2_111

Липсват подготвени кадри за строителството в национален мащаб, алармират от бранша

Рекорден глад за кадри у нас за последните близо осем години. Бизнесът е притиснат и отказва поръчки заради най-големия недостиг на служители от 2011 г. насам. Резултатите са от проучване на „Менпауър”. То показва, че 68% от фирмите в България имат проблем да попълнят свободните си позиции, а 70% от компаниите перманентно търсят работници.

Липсват млади кадри в строителството в национален мащаб, алармират от браншовите организации.

Секторът в България страда от недостиг както на общи, така и на специализирани работници. От Камарата на строителите в България твърдят, че все по-малко млади хора искат да работят в строителството. Въпреки че средната заплата е над 1000 лева, недостигът на кадри е огромен, оплакват се собственици на фирми. Хиляди работници в сектор „Строителство” се търсят в цялата страна. Вече се обмисля внасянето на работна ръка от чужбина, признават предприемачи. От областното поделение в Благоевград на Камарата на строителите в България коментират, че един добър работник в строителството заработва между 1200 и1500 лева. В зависимост от натоварването и интензитета на работата обаче може да взима и много повече. Въпреки това мераклии за строежите няма. Проблемът с липсата на кадри в строителството и по-точно изпълнителските кадри се задълбочава в цялата страна. Това са специализираните работници, които изпълняват строително-монтажните работи. Интересът е слаб от страна на младите хора, други разбирания имат, други виждания, други мечти, други желания за развитие. Младите хора все по-малко са склонни да работят физически труд както в строителството, така в селското стопанство, коментират от браншовите камари на строителите и на инженерите в инвестиционното проектиране. И отчитат, че по-добре подготвените и натрупалите малко опит строителни работници заминават за Германия, Австрия и Чехия.

Страната ни не прави изключение в тази тенденция. В съседите Румъния, Турция и Гърция масово работодатели се оплакват, че работна ръка няма. В световен мащаб най-сериозно е намирането на работници в икономически гиганти като Япония, Сингапур, Тайван и Хонконг.

Отсъствието на технически умения и липсата на опит са другите фактори, които тревожат бизнеса у нас. Хората с професии на бъдещето са малко и всяка фирма ги ухажва. Проблемът е ясен от години и се задълбочава. Според експерти бизнесът трудно би могъл да си внесе качествени работници в България заради ниското заплащане и стандарта на живот в сравнение с други държави от ЕС. Работодателите се оплакват, че хората имат високи очаквания за възнаграждения, но в същото време нямат нужната квалификация и умения за дадена работа. Работодателите срещат все повече трудности с избора на хора и голяма част от тях обучават сами новите си служители. Така безработицата в България остава ниска, но кадри няма.

РЕШЕНИЕТО

Вицепремиерът Томислав Дончев и столичният кмет Йорданка Фандъкова с послания към предприемачите

Проблемът с кадрите е проблем за целия бизнес, изтъкна вицепремиерът Томислав Дончев по време на дискусионен форум „Строителството през 2019 г. – перспективи и предизвикателства”. Сред мерките за справяне с този проблем той посочи разгръщането на дуалното обучение и повишение на възнаграждението на заетите. „Като прогноза или анализ, подгответе се за такъв тип конюнктура, включително и ценова, при която дефинитивно цената на труда ще расте – обърна се към строителния бизнес Дончев. – Това, което имаме последните няколко години – ръст от около десет на сто на година, ще продължи”, изтъкна вицепремиерът.

12-13-KADRI-1

Проблемът е много сериозен и е особено осезаем в строителството, подчерта и кметът на София Йорданка Фандъкова по време на форума.

„Със сигурност трябва да направите усилие да запазите кадрите да не заминават там, където им плащат повече. А това става с по-високи заплати и по-добра мотивация“, посъветва бизнеса столичният кмет.

СТРАТЕГИЯ

АИКБ с мерки за повишаване привлекателността на ключови професии

Работната среда, заплатите, непаричните материални стимули, нивото на стрес, престижът, перспективите за развитие, вложените време и средства за овладяване и поддържане на професията. Това са основните фактори, които влияят на привлекателността на една професия. Те бяха изведени от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) въз основа на изследвания в множество предприятия от различни сектори. Тези фактори са разделени в три групи – основни, подкрепящи и допълващи, за които работодателите трябва да предприемат съответните мерки. Основните фактори имат над 75% тежест, като в зависимост от професията в тях влизат: осигуряването на социални придобивки, размер на трудовото възнаграждение, допълнителни възнаграждения, социални осигуровки, осигуряване на обучение и допълнителна квалификация и други. Тези фактори определено могат да бъдат считани за ключови, а тяхното прилагане в процеса на търсене на работна сила гарантира успех при привличането и задържането на работа на кадри. Прилагането им може да се осъществи, без да е изключително скъпо за предприятието, но дава ясен сигнал към заетите в него лица, че техните интереси и потребности са взети присърце и за тях се мисли. Сред подкрепящите фактори, които са с относителна значимост между 50 и 75%, са: възможност за работа в голяма компания, реализация в чужбина, работа с модерни технологии и техника и др. Тяхното прилагане няма да води априори до наемане на работници и служители, но въпреки това ще влияе много силно върху мотивацията на лицата, които биха се явили за заемане на позицията, която да доведе до позитивно решение в полза на предприятието.

Сред допълващите фактори, чиято тежест е под 50%, фигурират: близост на работното място, осигуряване на транспорт, липса на работа с удължено работно време или в почивни дни, поддържането на професионалното ниво да не изисква сериозни разходи и др. Ако бъдат приложени, няма да имат нито решаваща значимост, но могат да изиграят допълваща роля при взимането на решение от страна на хората, търсещи работа.

12-13--RABOTODATELI.

Машиностроенето е един от ключовите сектори на българската икономика, които могат да останат без кадри, алармират от АИКБ

От АИКБ подчертават, че някои професии са от ключово значение за българската икономика, а същевременно малко хора кандидатстват за работа по тях. Именно затова работодателската организация предлага стратегии за справянето с този проблем. Въпросните стратегии включват конкретни инструменти и мерки за повишаване на привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори. Става въпрос за 16 професии в секторите „Машиностроене”, „Електротехника”, „Транспорт и спедиция” и „Здравеопазване”. „Основната ни цел е да предложим стратегии за преодоляване на дисбаланса в търсенето и предлагането на работна сила във важни за българската икономика браншове и професии. Желанието ни е да дискутираме широко разработените модули и да ги прецизираме така, че да бъдат лесно приложими в практиката на предприятията, на институциите на пазара на труда и на фирми за управление и подбор на персонал”, обясни председателят на АИКБ Васил Велев. Той подчерта, че ако не се предприемат веднага мерки, съвсем скоро ключови сектори на българската икономика със сравнителни предимства и много добро представяне ще останат без кадри и ще са изправени пред опасността да изчезнат.

Идеите на работодателската организация ще послужат като база за разработването на стратегия, чрез която да се преодолее дисбалансът между търсене и предлагане на работа и ключовите за България сектори да бъдат снабдени с квалифицирана работна ръка, смята зам.-министърът на труда Зорница Русинова. Според нея почти няма работодатели в страната, които да не посочват като основен проблем липсата на кадри. „В последната една година безработицата е под 5,5%, но в страната ни има професии, при които търсенето на служители е задоволено едва наполовина“, посочи още тя. Стратегиите са разработени според спецификата на всеки един от браншовете, като предлагат конкретни идеи и мерки за въздействие с оглед повишаване на привлекателността и привличане и задържане на кадри за основните в тях професии. При изготвянето им са взети предвид характерът на труда, производствените процеси и изискванията към квалификационните характеристики.

Откриха младежка лаборатория за иновации в София

Катя КОСТОВА

Лаборатория за млади хора на възраст от 15 до 29 години започна работа в София. В нея те ще се учат как да бъдат иноватори и предприемачи. Това стана възможно със съдействието на Столичната библиотека, която предостави пространство в центъра на София, и с финансовата и логистичната подкрепа от Асоциацията за развитие на София. Лабораторията е създадена по проект „Отключване потенциала за бизнес и социални иновации в Дунавския регион чрез повишаване знанията и уменията на младите хора“ (New Generation Skills), съфинансиран по Програма „Дунав 2014-2020“. По него се изгражда мрежа от иновационни лаборатории в участващите градове за споделяне на опит, контакти и провеждане на съвместни обучения за младежи. Основната дейност ще е свързана с изграждане на платформа между местните власти, младежките организации, образователни институции и бизнеса с цел развиване уменията на младите хора за иновации и предприемачество. Първото обучение ще се осъществи съвместно със Стопанския факултет на Софийския университет.

12-13-Laboratoria-2

Младежи от 15 до 29 г. ще се учат в лабораторията как да бъдат иноватори и предприемачи

Непосредствено след официалната част се проведе и първото заседание на Консултативния съвет по политиките на младежта към кмета на София, в което градоначалникът Йорданка Фандъкова разговаря с младите хора за транспорта в столицата. Кога ще има велосипеди под наем, как ще се развие метрото и ще има ли по-екологичен градски транспорт до Витоша бяха само част от въпросите, които интересуваха младите хора.

На отриването присъстваха и зам.-кметът Дончо Барбалов, директорът на Асоциацията за развитие на София Светлана Ломева, директорът на Столичната библиотека Юлия Цинзова и общински съветници.

ДО 2025 ГОДИНА

Роботите ще поемат над половината служебни задачи на хората

12-13_Roboti.

Машините ще изместят хората, като ще извършват повече операции на работното място до 2025 г., но през следващите пет години ще бъдат създадени 58 милиона нови нетни работни места, обяви Световният икономически форум (WEF) в актуалния си доклад „The Future of Jobs 2018”. Според него развитието на технологиите за автоматизация и изкуственият интелект могат да доведат до премахването на 75 млн. работни места. И все пак други 133 млн. нови позиции може да се появят, след като компаниите реорганизират своята работна сила. Тези задачи ще бъдат разпределени между хора и машини, а това ще означава създаването на нови 58 млн. работни позиции до 2022 г. Ще има и „значителни промени“ в качеството, локацията и формата на новите позиции, сочи докладът, който предполага, че понятия като пълно работно време и перманентно наети служители ще отпаднат. Очаква се до 2022 г. машините да изпълняват около 42 на сто от сегашните задачи на работното място в сравнение с едва 29% в момента, твърдят фирмите, анкетирани от WEF. Анализаторите от PwC правят същите прогнози. Компанията твърди, че изкуственият интелект, роботите и други форми на технологии за „умна автоматизация“ могат да насърчат продуктивността и да създадат по-добри продукти и услуги. Въпреки че някои професии ще бъдат заличени или „фундаментално променени“, ще се появят нови и дългосрочният ефект ще бъде позитивен за икономиката като цяло.

Добавете коментар