БДЖ прекрати процедурата по ЗОП за електрическите мотриси

0

С решение на управителя и прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД е прекратена процедурата по ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на до 16 броя новопроизведени електрически мотрисни влака за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози EООД“. Съобщението е на пресцентъра на превозвача.

Процедурата е прекратена поради неявяване на двама от участниците на етап за провеждане на преговори.

Сключването на договор с единствения участник, допуснат до оценяване и класиране по критерий за възлагане – „оптимално съотношение качество/цена“ води до положение, в което не може да се направи сравнение с други оферти. Така не може да се избере икономически най-изгодното предложение, което пък нарушава принципа на свободната конкуренция, е сред мотива на БДЖ.

От значение е и фактът, че единственият участник е предложил цена, надвишаваща предвидената прогнозна стойност за изпълнението на обществената поръчка.

Съгласно изискванията на ЗОП в момента тече 10 дневен срок за обжалване на решението на възложителя.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си