БДЖ инвестира 71 млн. лв. в подвижен състав за пътнически превози

0

В бизнес плана за 2019 г. на Български държавни железници (БДЖ) е заложено капиталовите инвестиции за подобряване на услугата за превоз на пътници да надхвърлят 71 млн. лева. От тях 65 млн. лева са планирани само за подобряване на състоянието на подвижния състав, съобщиха от пресцентъра на холдинга. Предварителните данни за миналата година в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД показват, че през 2018 г., приходите на дружеството се формират от 51 млн. лева продажби, 10,4 млн. лева компенсации и 175 млн. лева субсидия, или общо 236,4 млн. лева, което е с 2,7 млн. лева под планираните. Оперативните разходи са 215,2 млн. лева – с 10 млн. лева по-малко от предвидените след икономия от външни услуги и енергия. Така дружеството за първи път от шест години ще излезе на нетна печалба от близо 1 млн. лева. Броят на превозените пътници се задържа за трета поредна година на нивото около 21 милиона (най-ниското за последните 10 години), с леко увеличение от 184 хиляди пътника, показва статистиката на БДЖ. Разпределението на пътникопотока е в следните направления: – „Дълги линии” (транснационални маршрути): 26 влакови маршрута, които превозват 16% от пътниците и осигуряват 49% от приходите при среден приход от билет 9,64 лева. В „Крайградските линии” до 100 км (обслужвани от мотрисни влакове ДМВ и ЕМВ) има 343 влакови маршрута, които превозват 38% от пътниците и осигуряват 12% от приходите при среден приход от билет 0,34 лева. Останалите 197 влакови маршрута превозват 46% от пътниците и осигуряват 38% от приходите, при среден приход от билет 1,27 лева. В БДЖ обаче отчитат, че капиталовата програма през 2018 г. е изостанала – от планирани над 46 млн. лева за ремонтна дейност са изразходвани малко повече от 8 млн. лева, което е довело до добре известните проблеми с осигуряването на графика за движение на влаковете. За 2019 г. капиталовите инвестиции са в размер на над 71 млн. лева, от които 65 млн. лева са само за подобряване на състоянието на подвижния състав. От държавното дружество уточняват, че в тази сума са включени обществени поръчки за подемни ремонти на 20 локомотива и капитални ремонти на още 30 локомотива, както и започването на ремонта на дизеловите и електромотрисните влакове „Сименс”. През тази година ще бъде извършен капитален ремонт на общо 61 вагона и среден ремонт на още 98 вагона. През 2019 г. е планиран ръст на превозените пътници с 2,6% (545 хиляди), което ще доведе до увеличение на директните приходите от продажби с почти 2 млн. лева. Субсидията по договора за обществената услуга с държавата се запазва в същия размер от 175 млн. лева. Планираните оперативни разходи също се увеличават с 3 млн. лева до 218 млн. лева, основно поради увеличението на минималната работна заплата и цените на енергоносителите. Намалението на печалбата се компенсира от увеличението на приходите от продажба на неоперативни дълготрайни материални активи и отпадъчен скрап, в резултат на което нетната печалба се подобрява от 910 хил. лева за 2018 г., на 3,730 млн. лева по бюджет за 2019 г., посочват от държавния холдинг.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си