БАН ремонтира сградата си за над 2,6 млн. лева

0

Българската академия на науките (БАН) обяви обществена поръчка за строителство с предмет: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност – Административна сграда на БАН, гр. София, ул. “15 ноември” № 1“.

Прогнозната стойност на дейностите е 2 667 540 лева с ДДС, като поръчката е разделена на две обособени позиции. Първата от тях включва ремонт на част от покрива с площ 1950 квадратни метра, ремонт, консервация и реставрация на фасадите и на художествени елементи по тях с приблизителна площ 3000 кв. м. Предвидено е и изграждане на външно художествено осветление на фасадите и подмяна на окабеляване за съществуващото външно видеонаблюдение. По втората позиция се предвижда пълна подмяна на автентичната дървена двукатна дограма с нова, която трябва да е с трислоен профил и двоен стъклопакет. Новата дървена дограма е приблизително 700 кв. м. Условието е да се запази оригиналното членение и детайл на дограмите, както и арковидната форма на прозорците. Административната сграда на БАН е обявена за архитектурно-строителен и исторически паметник на културата с категория „национално значение“. Тя се намира на територията на групова недвижима културна ценност „Зона на исторически развилия се обществен градски център“ и в историческо-археологически резерват „Централно-историческо ядро на София, което обхваща площите на антична Сердика и средновековния Средец“.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си