Ръст от 11,3 на сто на събраните собствени приходи отчита община Банско след анализ на бюджетните показатели за 2017 г. Събраните средства от местни данъци, такси и други локални приходи са 11 429 191 лв. Най-сериозно е покачването в събираемостта на туристическия данък – с 26 на сто.

Повишението е в резултат на добрата работа на туристическия сектор, който започна да работи активно не само през зимния сезон, но и през летните месеци, коментира кметът на общината Георги Икономов. От друга страна, по думите му, извършваните от местната администрация проверки за нерегистрирани нощувки и контролът върху местата за настаняване дават своя резултат към намаляване дела на сивия сектор. „Съумяхме да изпълним показателите, които заложихме в бюджета за 2017 г. – казва Икономов. – Освен увеличението на събрания туристически данък регистрираме ръст и в събрания данък „недвижими имоти” и данък „придобиване на имущества”. Проектобюджетът на общината за 2018 г. вече е внесен за разглеждане в Общинския съвет. Приоритетите в инвестиционната програма са построяването на нова детска градина и доизграждане на подпорни стени по поречието на река Глазне в района на населеното място. Ще започнем строително-ремонтните дейности по реконструкцията на втория етап от ул. „Пирин” и ще завършим изграждането на третия последен етап от ул. „Гоце Делчев”. Планираме също да извършим пълна рехабилитация на три главни улици в Банско – „Глазне”, „България” и „Цар Симеон”, както и една в Добринище. До края на годината ще стартираме процедурата за избор на изпълнител”, отбеляза още в коментара си на бюджетните параметри кметът Георги Икономов. 

По отношение на социалната политика с бюджетни средства ще бъде дофинансиран изпълняваният проект с Агенцията за социално подпомагане, с който се осигуряват лични асистенти на лица с увреждания. Дофинансирането ще позволи да бъдат наети още 10 асистенти извън одобрените от Агенцията за социално подпомагане квоти. Продължава да се изпълнява общинската програма за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми, като за миналата 2017 година от финансиране са се възползвали пет семейни двойки, жители на общината. Междувременно Институтът за пазарна икономика (ИПИ) публикува годишния си доклад с икономически анализ на развитието на страната по региони за 2017 г. Съгласно представените експертни данни община Банско отново е лидер в област Благоевград по отношение на усвоени средства от европейски фондове на глава от населението с 2283 лв. на човек, изпреварвайки значително средния ръст за страната от 1344 лв. на човек. Годишният икономически анализ на ИПИ дава възможност на нас, представителите на властта, тези, които сме избрани да защитаваме обществения интерес, да сверим часовниците си по отношение на тенденциите за развитие, на слабите места и на посоката, в която трябва да се движим, за да подобряваме благосъстоянието на населението, допълни Икономов. Радостен е фактът, че община Банско продължава да поддържа своята водеща позиция по отношение на усвоени средства по европейски програми. Това е една тенденция още от 2013 г., която показва сериозна устойчивост пет години след това. Това е атестат, че съумяваме успешно да защитаваме проекти в полза на местната общност, посочи Икономов. 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си