На редовно заседание Консултативният съвет по туризъм към община Банско отчете резултатите от изминалия сезон и прие програмата за 2018 г.

Николай АНТОНОВ

Консултативният съвет по туризъм към община Банско определи на свое заседание приоритетите за 2018 г. в сектор „Туризъм”. Сред основните цели, заложени в Програмата за развитие на туризма на курорта тази година, са организиране на приемна с общински експерти и представители на бизнеса, сертифициране на Посетителския информационен център като туристически информационен център съгласно изискванията на Закона за туризма, както и включването в инициативна група за създаване на регионален клъстер „Туризъм”.

Традиционно в бюджета на планираните дейности за развитие на местния туристически отрасъл са заложени средства за участие в международни борси, изработката на тематични рекламни материали, организиране на изложби и демонстрации на местни художници и занаятчии.

Отчетът за изпълнението на туристическата програма на местната администрация за миналата година сочи събран туристически данък в размер на 900 000 лв., което е с 24 процента повече от предходната 2016 г.

„Продължаващата тенденция за ръст в събираемостта на туристическия данък в Банско е резултат от няколко фактора – строга данъчно-финансова дисциплина, активни мерки за изсветляване на туристическия бранш, както, разбира се, и по-висока посещаемост на курорта”, коментира изнесените данни кметът Георги Икономов. Справките в края на сезон 2017/2018 сочат ръст и в броя на посещенията. Отново регистрираме близо 14 процента повишение на туристите, като най-осезаемо то е от страна на България, Русия, Израел и Македония”, допълни градоначалникът.

 

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си