Местният парламент в Банско одобри 2 проекта, с които общината ще кандидатства за еврофинансиране

Николай АНТОНОВ

На редовно заседание на Общинския съвет в Банско съветниците дадоха своето съгласие за кандидатстването на местната администрация по два проекта с европейско финансиране.

По Програмата за трансгранично сътрудничество „България – Македония“ е разработен проект с наименование „Обща култура, традиции и история – мост към нашето европейско бъдеще – II етап“. С него се предвижда обособяването на интерактивна галерия музей в рамките на съществуващия Дом на изкуствата в Банско. Партньор по проектното предложение е македонската община Виница, а максималният размер на безвъзмездно финансиране е 500 000 евро.

Втората одобрена кандидатура е за проект „Закупуване на оборудване за обществена трапезария“ пред Фонд „Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика. При одобрение на проекта ще бъде закупено кухненско оборудване за обществената трапезария в община Банско, която към момента изхранва повече от 160 нуждаещи се лица от уязвими групи.

С решение на съветниците бе даден също старт за откриване на производство по отчуждаване на недвижими имоти, собственост на физически лица, във връзка с реализирането на общинския проект за доизграждане на ул. „Найден Геров“ и свързването му с околовръстния пътен участък на курортния център.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си