Банско и гръцката община Волви подписаха споразумение за сътрудничество

0

Банско и гръцката община Волви ще си сътрудничат в работата по няколко проекта. Споразумението за съвместните дейности бе подписано от кметовете Георги Икономов и Диамандис Лиамас. То предвижда партньорство и взаимноизгодно сътрудничество при осъществяването на дейности в областта на опазването на околната среда, развитието на туризма, сътрудничеството между бизнеса, гражданското общество, образованието, културата, спорта и младежките дейности. Двете общини ще осъществяват съвместни форуми, обмени – туристически, спортни, културни и др. от взаимен интерес. Предвижда се също кандидатстване по отворени процедури по “ИНТЕРРЕГ и Хоризонт 2020”, “Европа за гражданите” и други европейски инициативи в сферата на опазване на околната среда, превенция на природни бедствия и др.

Спортни, културни и младежки обмени, подобряване на административния капацитет на местните власти от страните членки на ЕС; обмени в сферата на бизнес партньорство, добри туристически практики и т.н. са също част от Споразумението. Конкретните параметри на сътрудничеството между страните ще се уговарят писмено за всеки отделен случай и всеки отделен проект за кандидатстване в Брюксел.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си