БАИС организира обучения в Пловдив и Разград

0

„Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) организира Обучителен курс на тема: „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес“

Форумът е със съдействие на Камара на архитектите в България (КАБ) – регионални колегии Пловдив и Разград.

   Цели на обучението:    

 • Запознаване на участниците в инвестиционния процес с основните принципи, нормативната база в енергийната ефективност и актуални изменения.
 • Представяне на „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради“.
 • Употреба на Ръководството в процеса по проектиране и контрол на работите по енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради.
 • Представяне на изискванията към противопожарната защита. Основни изменения в нормативната уредба. Във връзка с приетите изменения в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, обучението е допълнено в частта „Изисквания към противопожарната защита“ с разглеждане на принципни положения, причини и отражение на измененията върху проектирането и изпълнението на проекти по ЕЕ обновяване.

   Съдържание на обучението:    

 • Енергийна ефективност, значение, нормативна база.
 • Елементи на енергийната ефективност.
 • Приложение на Ръководството при проектиране, контрол на проекта, изпълнение и приемане на ограждащите конструкции. Елементи на ограждащата конструкция.
 • Подземни части и цокъл на сградите
 • Обновяване на покривите на съществуващите сгради
 • Външни топлоизолационни комбинирани системи на фасадни стени
 • Изисквания към противопожарната защита
 • Нормативна база
 • Изменения в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – принципни положения, причини и очакван ефект;
 • Отражение на измененията върху проектирането и изпълнението на проекти по ЕЕ обновяване;
 • Принципни детайли и технически решения.

Курсът ще се проведе на 22 .11. 2019 г. от 13.00 ч. в Пловдив, ул. “Петко Каравелов” 21 и на 28. 11. 2019 г. в парк, хотел “Лес” в Разград.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си