Навигатор Home » Архитектура » Арх. Станил Димитров: За мен архитектурата е не само професия, но и начин на живот, един постоянен анализ на заобикалящата ни среда

Арх. Станил Димитров: За мен архитектурата е не само професия, но и начин на живот, един постоянен анализ на заобикалящата ни среда 

Станил Димитров е роден на 09.07.1986 г.

Завършва средното си образование в ЕГ „Пловдив” през 2005 г.

Продължава обучението си в Университета за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), където през 2011 г. се дипломира като магистър архитект в Катедра „История и теория на архитектурата”. По време на следването си изкарва стаж по специалността в проектантска фирма. След завършването започва работа в друго архитектурно бюро, където натрупва допълнително опит като архитект. През 2014 г. заедно с арх. Илхан Алиджик основават архитектурно студио „Алайн Дизайн” ЕООД. Участвал е в изготвянето на инвестиционни проекти на жилищни, обществени и промишлени сгради, градоустройство и интериор.

– Защо избрахте да се реализирате в България?

– За мен това не е избор, а въпрос на принципи. Не бих напуснал страната, в която съм роден и израснал, където са моите роднини, близки и приятели, до момента, в който имам възможност да се развивам, работя и водя нормален живот в нея. Все пак точно ние, младите и талантливи хора от различни професии, сме тези, от които зависи да се подобрят условията за живот и развитие в страната ни. Да се повиши благополучието на обществото и да се изгради една устойчива среда, в която нашите деца да могат да изживеят един пълноценен живот.

– Какви са трудностите, с които се сблъсквате във Вашата работа?

– За мен архитектурата е не само професия, но и начин на живот, един постоянен анализ на заобикалящата ни среда. Основни трудности в нашата професия са бюрократичната и административна тежест, излишното и безсмислено усложняване на нещата, което рефлектира върху крайния продукт като качество. За радост, има вече стъпки в правилната посока, като взаимстване на добри практики в тази насока от други страни по света. Това ще се отрази цялостно върху обществото, защото ще се подобри качеството на заобикалящата ни среда. Друг немаловажен проблем е неоцененият труд, който се полага от архитектите и проектантите, и извиването на ръцете им с ниски хонорари, налагани от пазара. Абстрахирайки се от тези неща, се радвам, че мога да практикувам професията си в родината си, и вярвам, че нещата постепенно ще се оправят и тръгнат към по-добро, и в близките години ще има видим напредък.

– В каква обществена кауза във Вашия град бихте се включили?

– Подкрепям напълно каузата за намаляване на замърсяването на околната среда в световен мащаб чрез различни фактори. Смятам, че всеки град и всеки човек сам по себе си може да спомогне за спасяването на планетата ни, защото тя е единствената, която имаме. Като архитект бих се включил в колектив от експерти и специалисти от различни области, които да изготвят цялостна концепция за устойчиво развитието на градовете в България. Бих помагал за превръщането им в екологично чисти и зелени градове чрез много фактори – от изграждането на екологичен обществен транспорт, през енергонезависими обществени и жилищни сгради, увеличаване на зелените площи в града и чрез самите сгради (изграждане на „зелени сгради”), намаляване на потреблението на енергия от обществото и увеличаване на количеството на добиване на енергия от възобновяеми източници, като слънчева енергия, вятърни електроцентрали, водноелектрически централи, геотермални електроцентрали и др.

Също така трябва да се насърчи използването на електромобилите и да се улеснят алтернативните начини на придвижване, например чрез осигуряването от общината на велосипеди за обществено ползване срещу символичен годишен абонамент, да се увеличи рециклирането на отпадъците и задължаване на производителите да изграждат предимно рециклируеми продукти и да използват такива опаковки за тях, въвеждането и развитието на нови технологии в тези насоки и много др. Трябва да се повиши и цялостната информираност на обществото за тези проблеми, защото всеки човек може индивидуално, с малки действия от своя страна, да спомогне за опазването на околната среда.


ПРОЕКТИ


7-1

 

Жилищна сграда в Асеновград

 


7-4

 

Склад за авточасти с шоурум в Асеновград

 

 


7-5

 

Цех за пакетиране с офисна част в промишлената зона на Асеновград

 


7-2

Еднофамилна жилищна сграда, част от затворен комплекс от къщи в Асеновград

 


7-3  

 

Еднофамилна къща в с. Червен, община Асеновград

 


 

 

 

Добавете коментар