Арх. Ради Аврамов: Архитектурата е отборна и колективна игра

Постигането на баланс в отношенията между инвеститор – проектант – изпълнител - ползвател е най-трудната и отговорна задача

0

Ради Аврамов е роден на 21 юли 1988 г. Над 12 години  изучава изобразително изкуство с мечтата да стане архитект. Още в първите години на следването си в университета започва активно работа с големи български архитекти като арх. Янко Йончев, арх. Васко Кашукеев, арх. Анета Славова, арх. Стефан Попов, арх. Георги Бачев, арх. Божидар Хинков, арх. Мария Попмаркова и др.

През 2014 г. завършва специалност „Архитектура” в УАСГ,  катедра „Обществени сгради”, като с дипломния си проект ARCHIbase е удостоен със значими награди. Притежава дългогодишен професионален опит по големи национални и международни проекти, като участва активно във всички фази на проектирането, от скица до реализация, триизмерно проектиране, визуализации, видео анимации и макетиране. Вмомента е главен проектант на студио „Стефан Добрев Архитектура и Дизайн” при арх. Стефан Добрев, където работи от 5 години.

– Защо избрахте да се реализирате в България?

– Избрах да се реализирам в България, защото според мен човек не трябва да бяга от естествената си среда и корени, а да се опитва да я подобри и да допринесе за по-добрия начин на живот на всеки един от нас. С оставането ми в България имах уникалния шанс още в самото начало на моята професионална кариера да участвам в проектирането и реализацията на наистина значими проекти, като паметници на архитектурното наследство, болници, университети, академии, търговски центрове, градски среди и площадни пространства. България се нуждае от специалисти във всички области и е тъжно, че толкова талантливи и можещи хора избират живота зад граница. Това прави задачата още по-трудна за тези от нас, които решат да останат. За съжаление, като нация на моменти вървим срещу течението, но ако започне всеки един от нас да гребе доколкото му позволяват възможностите, ще започнем да плуваме в правилната посока. Засега съм един от тези гребци.

– Какви са трудностите, с които се сблъсквате във Вашата работа?

– Трудностите са част от нашата професия и точно това я прави толкова интересна. Ежедневно се сблъскваме с проблеми от най-различен характер, но за съжаление, най-голямата трудност в нашата работа се оказва човешкия фактор. Реализирането на един голям проект е свързан с работата на десетки, понякога стотици хора и за да зазвучи в правилна тоналност цялата тази мелодия е нужна правилна настройка на всеки един от тях. Това е изключително трудно за постигане. Понякога дори един грешен тон може да развали цялата мелодия. Но архитектурата е отборна и колективна игра и една от най-трудните ни задачи е именно осигуряването на благоприятните условия за работа на отделните звена от един строителен процес.

Постигането на баланс в отношенията между инвеститор-проектант-изпълнител-ползвател е най-трудната и отговорна задача за всеки архитект. Това включва в себе си както изработването на добре обмислен проект, отговарящ на стотици изисквания на възложителя, нормативната уредба, строителните и технологични особености, естетически и функционални качества, така и координацията на целия процес до неговото приключване.

– В каква обществена кауза във Вашия град бихте се включили?

– Непрекъснато участвам в различни обществени и благотворителни каузи, свързани с хора и животни в нужда, културни мероприятия и каузи.

София има спешна нужда от преосмисляне на редица проблеми, свързани с пренаселването, трафика (липсата на обществени паркинги и алтернативи за придвижване), инфраструктурата, качеството на градската среда, мръсния въздух, бездомни животни и в тази връзка бих участвал във всяка кауза, която би допринесла за решаването на някои от тези проблеми.

За мен обаче е по-важно чрез работата си да допринасям ежедневно за развитието на обществото ни, създавайки по-добри и благоприятни условия на обитаване. Вече имах щастието да участвам в няколко значими обществени проекта, свързани с моя град. Надявам за напред да продължа да работя в тази насока. Това е и най-красивата част от работата ми като архитект, а именно да създавам. Едно от най-прекрасните изживявания е да видиш реализирано това, което от бял лист хартия и графит се е материализирало в околна среда с форма, цвят и функция.

 …… ПРОЕКТИ……………………….ллллл………………..

ARCHIbase – Архитектурен университет – Пловдив

Спортна зала за тенис на корт – София

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си