Арх. Димитър Балджиев: Заставам зад всяка смислена обществена кауза за град Пловдив

0
Арх. Димитър Балджиев е роден през 1990 г. в София, но е израснал в Пловдив. Завършва Английската гимназия в града. Защитава бакалавърска степен по архитектура в Лондон Метрополитън и магистърска степен в Hochschule Anhalt - Dessau Institute of Architecture, Десау, Германия. Интересува се от архитектура и технологии с особен уклон към иновативните методи за дизайн и дигиталната манифактура. Владее широк набор от 2D и 3D софтуери, а също така няколко програмни езика за скриптиране. В университета се е занимавал с computational design, експериментирайки с оптимизирането и улесняването на стандартния процес на проектиране. Дипломният му проект на тема „Трансхуманистична клиника за протезиране“ разглежда как употребата на компютърни алгоритми може да усъвършенства и подобри проектирането на здравни заведения. Проектът му е първопремиран за награда „Робърт Оксман” за най-добра дипломна разработка.

Искрено се надявам да бъде изпълнен проектът за благоустрояването на южния бряг на р. Марица

– Защо избрахте да се реализирате в България?

– Не взех това решение прибързано, а след като ясно си поставих собствени приоритети за бъдещото ми професионално и лично развитие. Върнах се в България, за да работя с баща ми арх. Никола Балджиев. Възможностите, които предлага България, са достатъчно добри и интересни.

Радвам се да бъда заобиколен от млади колеги, с които мислим по сходен начин. Работя с арх. Инес Чавдарова. Тя е завършила УАСГ и също е избрала да се реализира в България.

– Какви са трудностите, с които се сблъсквате във Вашата работа?

– Винаги съм бил оптимистично настроен за развитието на България и в частност архитектурната практика. Трудностите, с които се срещам в момента, са главно около административното обслужване на един проект. Като човек, живял в чужбина и до някаква степен свикнал с едни по-подредени държави, българските общински и държавни институции са terra incognita. Липсата на адекватни online административни услуги и свободата на тълкувание и интерпретация на законите в различните общински институции за мен са недопустими за държава 10-годишна членка на Европейския съюз. Това е моето мнение, без да критикувам смисъла на самите закони, а само методите и механизмите им за прилагане. Актуалността и целесъобразността на отделни точки от строителните ни закони са тема на друг разговор.

– В каква обществена кауза във Вашия град бихте се включили?

– Бих застанал зад всяка смислена и реалистична обществена кауза за град Пловдив. Моите наблюдения са, че има прекалено много обществени каузи, които обаче по един или друг начин в различни моменти от тяхното развитие биват прекъснати и недоносени. Темата за Тютюневия град е обществена кауза в голяма степен, откакто съм се родил. В момента ул. „Иван Вазов” е затворена, а Тютюневият град е преграден и заключен за гражданите. Голяма част от градската среда в Пловдив е недостъпна за хора с увреждания, въпреки спорадичните усилия, които се полагат в тази посока. В навечерието на 2018-а Пловдив все още не е придобил облика на Столица на културата въпреки различните проекти и инициативи за облагородяване на публичните пространства. Желанията и намеренията отделни сгради, занемарени и изоставени из централната градска част, като кино „Космос”, да придобият отново обществена значимост потъват някъде из документацията и интересите на отделни хора. Искрено се надявам да бъде изпълнен проектът за благоустрояването на южния бряг на река Марица, чийто автор е арх. Никола Балджиев. В момента разработваната територия е почти напълно занемарена и загърбена откъм социални активности. С настоящия проект се търсят разнообразни варианти за нейното превръщане в притегателна крайречна зелена зона, предназначена за посетители от различни възрасти и обществени категории. Разположеният в непосредствена близост жилищен квартал, а също така и близките учебни, детски, здравни и социални заведения са предпоставки за бъдещо интензивно използване на зоната от разнообразна група посетители и в широк часови диапазон. Пространството, предназначено за благоустрояване, се намира на пешеходно разстояние от центъра на града, а също така и от панаира. Проектът има за цел да внесе в разработвания крайречен участък разнообразен комплекс от социални активности, включващи спорт, рекреация, култура. Комбинирането на различни дейности създава функционално богатство на територията и дава възможност за нейното пълноценно натоварване. Проектът предлага създаването на едно модерно градско пространство, наситено с младежки дух и креативност.


ПРОЕКТИ


7-6

 

Автосалон и шоурум в Пловдив

 

 


7-1

 

   Еднофамилна жилищна сграда – гр. Куклен

 

 


7-27-3

Хотел „Веретерма“ – гр. Хисаря


7-4

 

Интериор на сладкарница в Пловдив

 


snimka-za-7_N

Супермаркет в Пловдив

 

 


 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си