Архитекти от КАБ Варна, Добрич, Шумен и Търговище си партнират в общ алианс

0

Четири регионални колегии към Камара на архитектите в България обединяват усилия за осигуряване на прозрачни и ефективни процеси в изграждането и поддържането на качествена градска среда в населените места от Североизточен район на планиране. В подписано от тях споразумението пише, че четирите страни – РК-Варна, РК-Добрич, РК-Шумен и РК-Търговище, ще си сътрудничат ефективно за постигането на конкретни резултати в следните приоритетни насоки:

Провеждане на активна политика и формулиране на съвместни искания по отношение на постигането на поставените специфични цели.

Специфичните цели, които са заложени в договора, са: повишаване качеството на публичните инвестиционни проекти, повишаване конкурентоспособността в инвестиционния процес, поощряване създаването на механизми за въздействие и облекчено административно обслужване от експлоатационните дружества. Взаимно информиране по въпроси, отнасящи се до законосъобразността на инвестиционните инициативи, качеството на инвестиционните проекти и установени нерегламентирани административни практики. Обмен на независими експерти и специалисти и др.

Подобряване на качеството на градската среда в населените места от Североизточен район на планиране; Провеждане на съвместни професионални и творчески мероприятия, които са от значимост за развитието на професията в Североизточен район на планиране.

Споразумението е сключено за срок от две години.

То е подписано от арх. Марин Велчев – председател на РК-Варна към КАБ, арх. Красимир Пампоров – председател на РК-Добрич към КАБ, арх. Валерий Колев – председател на РК-Шумен към КАБ, арх. Вичка Колева – председател на РК-Търговище към КАБ и арх. Атанас Ковачев – председател на Комисията по сътрудничество със сродните браншови организации и медийна политика към КАБ.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си