Александър Александров е на 48 г. Завършва основното училище в родното си село Дреновец, а след това Техникума по съобщителна техника в Белоградчик. Висшето си образование получава в Югозападния университет в Благоевград. Връща се в Дреновец и става учител в СОУ „Никола Вапцаров”. Бил е общински съветник няколко мандата и председател на Общинския съвет. През 2015 г. е избран за кмет на община Ружинци.

През миналата година инвестирахме много в ремонт на пътища и общински сгради

Разговаря

Цвета ИВАНОВА

– Г-н Александров, община Ружинци се прочу с активна строителна и социална дейност през последните две години. Какво свършихте през това време?

– Аз познавам родната си община и не ми трябваше време да разбера от какво се нуждае тя. Всички населени места бяха със затихващи функции. Аз и моят екип си поставихме една цел – да направим общината модерна и просперираща. А качеството на живот се повишава от обновената инфраструктура. Затова се заехме най-напред с това. Само през 2017 г. вложихме много средства за пътни ремонти. Асфалтирахме целия път до село Гюргич, ремонтирахме 5 улици в Дреновец, където положихме нов асфалт върху 5640 кв. м, обновихме и 4 улици в Ружинци с асфалт върху 6530 кв. м. Асфалтовите изрезки използвахме за подсилване при ремонти на улици в Бело поле, Плешивец, Ружинци. Започнахме да обновяваме общинските сгради, които не са реконструирани, откакто са построени. Ремонтирахме покривите на читалището в Ружинци, на кметството в Дреновец, на детската градина в с. Черно поле. Нови покриви имат вече и бившата баня в Ружинци, и детската градина в Дреновец. Направихме ремонт на читалището в Дреновец, сградите на кметствата в Бело поле, Плешивец. Нов облик има вече и сградата на общинската администрация. Ремонтите означават топлоизолация, боядисване, ново осветление. Изградихме допълнително помещение към общината, за да настаним в него службата за услуги.

– През първата година от мандата си ремонтирахте църквата в Ружинци. Този процес на обновление на храмовете продължава ли?

– Да, възстановяваме храмовете с дарения. Камбани вече имат църквите в Плешивец и Дреновец. Обновихме храма в Гюргич със средства на Дирекцията по вероизповеданията. Тази пролет ни предстои ремонт на църквата в Дреновец с дарения от миряни. Имаме спечелен проект от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изработване на общ устройствен план. Планът трябва да бъде готов до края на 2018 г. Парите ни за него са 121 253 лв.

– Общината сама се бори с наводнения и други бедствия. Как?

– Изградихме доброволно формирование, което се задейства при такива случаи. Членовете му минаха през обучение, имаме и пожарна кола. Ние сами си почистваме всички реки и язовири. Купихме си храсторези, моторни триони, изградихме 800 м канавки в Плешивец, Дражинци и Дреновец като превенция от наводнения. В момента стените на язовирите в Дражинци и Гюргич са в безопасно състояние. Но коритото на река Лом се нуждае от корекция, досега такава е направена само при моста под път Е-79. Сами извършваме сметосъбирането – доставихме 80 контейнера за смет, още 27 за разделно събиране.

– Това е дотук. А през 2018 г. по какви проекти ще работите?

– Имаме проекти, които са представени пред съответните органи, и чакаме одобрение за финансиране. Те са свързани с подмяната на водопроводната мрежа в селата Бело поле и Ружинци, рехабилитация на общинските пътища Ружинци – Белотинци и Черно поле – Буковец. Имаме два особено важни проекти. Първият е за изграждане на нова детска градина в Бело поле. Стойността й е 1 млн. лв. Чакаме средствата от европейската Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Сега сградата, в която е настанена градината, е напукана и крие риск за децата. На няколко пъти я ремонтирахме, но не става. Затова решихме да изградим нова модерна детска градина, каквато досега в общината нямаме. Искаме да създадем и общинско предприятие, което да осигури работни места за нашите хора. То ще бъде в Ружинци и ще е на стойност 400 000 лв. Ще произвежда бетонови изделия за общинското благоустройство и дървесни пелети. Най-общо казано, през 2017 г. спечелихме проекти за 2,7 млн. лв., които изпълнихме. Разработили сме, подали сме и чакаме одобрение за нови, чиято обща стойност е 10 млн. лв.

– Какво се промени в Ружинци в социален план?

– Най-важното – намаля безработицата. Тя беше 75%, сега е към 40%. И това не е малък процент, но все пак успяхме нещо да направим. Ружинци е пилотна община по програмата на правителството „Работа”. 153 души са назначени по нея. Неотдавна и 100 младежи започнаха работа по Програма за младежка заетост. Имаме 55 лични асистенти и помощници, които се грижат за 75 души. Такава услуга в общината преди 2 години не е имало. Работим и по програмата „Топъл обяд”. Ружинци е третата община в страната по брой на хората, на които се осигурява топъл обяд. От нея се възползват 740 души. Работим за продължаване на въпросните програми, за да може, докато се създаде трайна заетост, тези хора да имат доходи и да преживяват прилично.

– В кои други области на живота отчитате напредък?

– В културата и спорта. Направихме паметохранителница, място, което да съхрани паметта на родовете. В нея са събрани много стари предмети от бита, снимки, документи, които говорят за славното минало на Дреновец. Сега се подготвя същият музей и в Ружинци. Имаме самодейни състави, които се представят на фестивали и събори. Някои от селищата ни са центрове на такива прояви. В спорта също напредваме – имаме два стадиона, които използваме пълноценно. Създадени са 4 футболни клуба, имаме и популярен вече турнир „Ружинско лято”.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си