Навигатор Home » Новини » Акустична мембрана от Weber намалява вредния шум в сградите

Акустична мембрана от Weber намалява вредния шум в сградите 

Adobe Photoshop PDF

Светът ни днес е изпълнен с шум. Градското пренаселване, постоянният звук от работеща техника и оборудване и непрестанната човешка дейност значително увеличиха шумовото замърсяване в ежедневието ни, което пряко влияе на качеството на живот. Дори в самата сграда, конструктивните елементи, като бетонови плочи, имат свойството да предават шума, нарушавайки комфорта на обитателите. Независимо дали у дома, или в офиса, редуцирането на ударния шум, който се предава по конструктивните елементи на сградата, е от съществено значение за осигуряването на по-комфортна среда.

За предотвратяване на вредното въздействие на шума върху човешкия организъм трябва да се мисли още на ниво проект. То се постига чрез подходящо конструиране, подбор и използване на съответни материали, които да доведат до минимум разпространението на вредния шум и неговото въздействие върху човека.

Един от начините е чрез използване на различни акустични мембрани, които предотвратяват разпространението на ударния шум.

Weberfloor 4955 e aкустична мембрана, предназначена за полагане върху съществуващи стоманобетонни конструкции, топлоизолиращ материал с подходяща плътност и други равни повърхности.

Комбинирането на плътни и еластични слоеве гарантира звукоизолация на пода против ударен шум. Високите нива на звукопоглъщане в еластичния слой допринасят за постигане на високи нива на шумоизолация на пода от ударен и въздушен шум.

При монтажа на звукоизолиращата мембрана от същесвено значение е елиминирането на т.нар. мостове, които биха компрометирали цялостната звукоизолация. Затова фабрично са предвидени и залепващи ленти за презастъпване на листовете с по 5 см в процеса на монтаж. Така отделните листове от мембраната се съединяват плътно едно за друго по дължина.

Weberfloor 4955 е проектирана да се полага свободно преди замазка. Преди да се положи традиционната армирана цименто-пясъчна замазка, по целия периметър на помещенията се залепва и изолиращата лента, която елиминира прекия контакт между стената и замазката. Така се прекъсва разпространението на вълните по конструкцията на сградата от стъпковия шум.

Голяма добавена стойност е ефективната звукоизолация, която мембраната дава при тънка замазка. При ремонтни работи, когато трябва да се съобразим с нивото на пода в жилището, върху мембраната може да се положи саморазливна замазка в дебелина от само 25 мм. Тази система осигурява изключително високи нива на шумоизолация на пода, без намаляване на полезната височина на жилището. Същевременно тънката замазка, която се полага върху акустичната мембрана, намалява натоварването на конструкцията и това, отчетено на ниво проект, ще доведе до намаляване на разходите за материали.

Основни предимства на акустичната мембрана Weberfloor 4955 са:

– Изключително лесна за полагане

– Ефективна шумоизолация и дебелина от само 2.5 мм

– Високи шумоизолиращи свойства дори и при тънки замазки

Добавете коментар