Навигатор Home » Новини » Австрия ще ни помага за ВиК сектора

Австрия ще ни помага за ВиК сектора 

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова представи приоритетите и предизвикателствата пред българския ВиК отрасъл на форум „Водна инфраструктура“ в столицата

За развитието на водната инфраструктура освен държавен ресурс ще се търси подкрепа и от бизнеса

Катя КОСТОВА

Австрия ще ни помага за постигане на устойчивост и ефективност във водната инфраструктура и целия ВиК отрасъл на България. Това стана ясно по време срещата на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова с представители на водещи австрийски компании от бранша.

Тя представи приоритетите и предизвикателствата пред българския ВиК отрасъл на форум „Водна инфраструктура“ в столицата. Събитието бе организирано от посолството на Република Австрия в България. В него участие взеха водещи австрийски фирми, производители на продукти, технологии и ноу-хау в областта на водната инфраструктура, както и представители на водния отрасъл в България. По време на събитието бяха обсъдени възможностите за съвместно сътрудничество от българска и австрийска страна. Крумова коментира, че държавният ресурс за поддържане и развитие на водната инфраструктура е ограничен и се търсят възможности частният сектор да вземе участие, като подпомага усилията на държавата за развитие на водния отрасъл. Тя изтъкна, че от Министерството на регионалното развитие и благоустройството се подготвя Стратегия за финансиране развитието на ВиК отрасъла, която поставя фокус върху ефективното използване на наличните държавни и европейски средства с цел постигане на устойчивост. В Стратегията са заложени механизми за подобряване ефективността на работа на водните дружества в страната, подкрепа за уязвимите групи от населението, както и преразпределяне на ресурсите, за да се възползват от тях и по-слабо развитите региони от страната. Зам.-министърът отговори и на въпроси от представителите на бизнес сектора и предостави конкретна информация по какъв начин те биха допринесли за развитието на водния отрасъл в страната.

 

Добавете коментар